HABERLER

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi, AB Ufuk Avrupa Programı, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet Çözümler bileşeni altında bulunmaktadır.

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi, demokratik yönetişimi ve vatandaş katılımının artırılması, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, çok yönlü sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel dönüşümlere yanıt verilmesi ve bunların şekillendirilmesi, Avrupa’nın sosyal ve beşeri bilimler alanlarında uzmanlığının harekete geçirilmesi ve sosyal olarak adil ve kapsayıcı bir Avrupa iyileşmesi için kanıta dayalı politika seçenekleri geliştirilmesi amaçları çerçevesinde şekillendirilmiştir. 

Ufuk Avrupa Programı Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı’nda desteklenecek hedefler şunlardır: 

  • Demokrasi ve Yönetişim 
  • Avrupa Kültürel Mirası ve Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler 
  • Sosyal ve Ekonomik Dönüşümler 

Kümenin toplam bütçesi 2.3 Milyar Avro olup 2021 yılında 159 Milyon Avro ve 2022 yılında 265 Milyona Avro bütçeli çağrılar açılacaktır.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en