HABERLER

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri (European Innovation Ecosystems - EIE) 2023 ve 2024 yılları çalışma programı, Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi'nin (1) ortaya konduğu gibi, şirketlerin ölçeklenmesini destekleyen ve önemli zorlukları yüksek farkındalık bilinciyle ele alarak inovasyonu teşvik eden daha bağlantılı, kapsayıcı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı ve genişletmeyi amaçlıyor.

Bu çalışma programının (2) eylemleri iki hedef başlık altında gerçekleşmektedir.

• CONNECT: destinasyonu kapsamındaki eylemler, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlü yönlerinden yararlanarak, sürdürülebilir iş büyümesi ve ağ bağlantısını güçlendirmek için tüm aktörlerin ve bölgelerin katılımını teşvik ederek; yeşil, dijital ve sosyal geçişler de dahil olmak üzere toplumun yararına olan zorluklara yönelik kolektif emellerin belirlenmesi, üstlenilmesi ve gerçekleştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) çapında birbirine bağlı, kapsayıcı inovasyon ekosistemleri oluşturmaya odaklanır. 
Özellikle, AB çapında Avrupa İnovasyon Ekosistemlerinde inovasyonun hızlandırılması ve güçlendirilmesi ve Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi kapsamındaki amiral gemisi eylemi olan inovasyon bölünmesinin ele alınmasını desteklemektedir.

• INNOVSMES hedefi kapsamındaki eylemler ise, yenilikçi KOBİ'lerin araştırma ve yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına ve küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara başarılı bir şekilde dahil olmalarına yardımcı olmak için Yenilikçi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) üzerine Avrupa Ortaklığını desteklemektedir.

(1) Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi’ne ise buradan ulaşabilirsiniz.

(2) 2023-2024 Çalışma Programı ve aksiyonları hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.