Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Alanı (Küme 6), Ufuk Avrupa Programı’nda Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında yer almaktadır. Alanın amacı; gıdanın sürdürülebilirliğinin sağlanması, çevresel bozulmanın engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, su güvenliği ve doğal kaynakların daha iyi yönetmeyi başaran bir ekonominin hayata geçirilmesidir. Alan kapsamında biyoçeşitlilik, çevre-dostu gıda üretim sistemleri ve gıda zinciri, döngüsel ve biyo-ekonomi, temiz çevre ve atıkların önlenmesi, kırsal, kentsel ve kıyı toplulukların güçlendirilmesi, çevresel gözlem teknolojileri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konularında projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Alan kapsamında 7 temel hedef doğrultusunda çağrılar açılacak ve bu hedefler altındaki konularda projeler desteklenecektir.

  • Hedef 1: Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri
  • Hedef 2: Birincil Üretimden Tüketime Kadar Adil, Sağlıklı ve Çevre Dostu Gıda Sistemleri
  • Hedef 3: Döngüsel Ekonomi ve Biyoekonomi Sektörleri
  • Hedef 4: Temiz Çevre ve Sıfır Emisyon
  • Hedef 5: İklim Aksiyonu için Kara, Okyanus ve Su Çalışmaları
  • Hedef 6: Dirençli, Kapsayıcı, Sağlıklı ve Yeşil Kırsal, Kıyısal ve Kentsel Toplumlar
  • Hedef 7: Yeşil Mutabakat Yararına İnovatif Yönetim, Çevresel Gözlemleme ve Dijital Çözümler

2021-2022 yılı çağrısı toplam bütçesi 1.906 Milyon Avro’dur. Bahse konu çağrı dönemi başvuruya kapanmış bulunmaktadır.

2023-2024 dönemi çağrılarının 2022 yılı son çeyreğinde Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilmesi beklenmektedir. 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en

HABERLER