Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Arka Plan

Kanser; yaş, cinsiyet ve sosyal statüden bağımsız olarak birçok kişiyi etkilemekte; hastalar, aileleri ve sağlık sistemleri üzerinde ciddi ve giderek artan bir yük oluşturmaktadır. Önlem alınmazsa Avrupa'da her yıl kanser teşhisi konan kişilerin sayısının 3,5 milyondan 2035 yılına kadar 4,3 milyonun üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Avrupa'da kanser ile mücadele kapsamında oluşturulan diğer girişimlerle birlikte ortak hedefler doğrultusunda hastalığın bu ürküten artış eğilimini tersine çevirmek hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, küresel sorunlara daha ölçülebilir hedefler ile Ar-Ge ve yenilik temelli somut çözümler bulunabilmesi ve AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi amacıyla belirlenen beş misyon arasında yer alan Kanser misyonu ile 2030 yılına kadar üç milyondan fazla kişinin hayatının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; kanserin daha iyi anlaşılması, erken teşhis edilmesi, tanı ve tedavi yöntemlerinin optimize edilmesi, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin arttırılması hedeflerine önemli katkılar sağlanması beklenmektedir.

Aksiyon Alanları

Kanser Misyonu kapsamında 5 Aksiyon Alanı belirlenmiştir:

 • Alan 1 – Kanseri, Risklerini ve Etkilerini Anlamak 

Öneri 1: UNCAN.eu girşiminin başlatılması-kanseri anlamak için ortak bir avrupa platformunun kurulması

Öneri 2: (Poli-)genik risk faktörlerinin tanımlanması amacıyla AB çapında araştırma programının oluşturulması

 • Alan 2 – Önlenebilir Olanının Önlenmesi

Öneri 3: AB Ülkeleri ve Asosiye ülkelerde etkili kanser önleme stratejilerine ve politikalarına destek verilmesi 

Öneri 4: Kanser tarama programlarının optimize edilmesi, erken tanı ve tarama yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesi

 • Alan 3 – Tanı ve Tedavinin Optimize Edilmesi 

Öneri 5: Kanser hastaları için kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımların geliştirilmesi ve kliniğe taşınması

Öneri 6: Erken tanı ve minimal invaziv tedavilere yönelik AB araştırma programının oluşturulması

 • Alan 4 – Hayat Kalitesinin Desteklenmesi

Öneri 7: Kanser hastalarının, kanseri atlatan kişilerin ve yakınlarının, kanser riski yüksek olan kişilerin hayat kalitelerini iyileştirmek üzere AB araştırma programı ve politika desteği geliştirilmesi

Öneri 8: Kanser hastalarının ve kanseri atlatan kişilerin kişiselleştirilmiş bakımı için verilerin biriktirebilecekleri ve paylaşabileceği bir Dijital Merkezinin oluşturulması

 • Alan 5 – Eşit Erişim Sağlanması

Öneri 9: Kanser tanı ve tedavisinde eşit ve adil sağlık sistemlerine ulaşıllması

Öneri 10: Araştırma ve bakım kalitesini artırmak için Kanser Altyapı ağının oluşturulması

 • Kesişen Öneriler

Öneri 11: Çocukluk ve gençlik çağı kanserlerinin tedavi edilmesi

Öneri 12: İnovasyon ve yeni teknolojilerin desteklenmesi için onkoloji odaklı Yaşam Laboratuarlarının kurulması

Öneri 13: Kanser kültürünün, iletişiminin ve kapasite gelişiminin dönüşümü için sektörler arası, çapraz kesen eylemler

Kapsam ve Hedefler

Kanser Misyonu, nadir görülen, tam olarak anlaşılmayan, çocuklarda, ergenlerde/genç yetişkinlerde, yaşlılarda, sosyal veya ekonomik olarak savunmasız ve sağlık hizmetlerinden uzak bölgelerde yaşayan insanlarda görülen kanser türleri dahil olmak üzere tüm kanser tiplerini kapsamakta ve kanserin kontrol edilmesini amaçlamaktadır.

Misyonun 4 temel hedefi bulunmaktadır:

 • Kanseri ve risk faktörlerini anlamak 
 • Kanserin önlenmesi ve erken tanı
 • Teşhis ve tedavinin optimize edilmesi
 • Hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

Mission objectives

 

   

   

   

   

   

   

   

  Kanser Misyonu, Avrupa'nın Kanseri Yenme Planına (Europe’s Beating Cancer Plan) önemli katkılar sağlarken, Avrupa’nın Kanseri Yenme Planı kapsamındaki faaliyetler de Kanser Misyonunun sonuçlarını tamamlayıcı nitelikte olacaktır.

  Çağrı Bilgileri

  Kanser Misyonu 2023 yılı çağrı duyurularına Funding and Tenders Portal linki üzerinden erişilebilmektedir. 

  Çağrılarla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Kanser Misyonu Çalışma Programına erişmek için tıklayınız.

  Kanser Misyonu kapsamındaki 2023 yılı çağrıları 12 Ocak 2023 tarihinde başvuruya açılmış olup, 12 Nisan 2023 tarihinde başvuruya kapanmıştır.

  2023 Yılı Çağrı Başlıkları:

  • HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01: Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred treatment and care interventions in childhood, adolescent, adult and elderly cancer patients
  • HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02: Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change
  • HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03: Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics
  • HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04: Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions

  Önemli Kaynaklar:

  https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/eu-mission-cancer_en#documents

  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b389aad3-fd56-11ea-b44f-01aa75ed71a1/

  https://www.who.int/publications/i/item/9789240067134

  https://www.who.int/publications/i/item/9789240025271

  Desteklenen Proje Bilgileri:

  https://cordis.europa.eu/projects/en

  Bütçe

  (Özel bir bütçe belirtilmemiştir)