Çağrı Kodu:

EIT Çağrıları

Çağrı Açılış Tarihi: 2021-01-01

Çağrı Kapanış Tarihi: 2027-12-31

Çağrı Açıklaması:

EIT Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (Knowledge and Innovation Community - KIC) tarafından, start-up ve KOBİ'erin başvurması için yılın farklı zamanlarında arklı temalarda çağrılar açılmaktadır. 

Açılan çağrılara dair bilgiye https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities sayfasından ulaşabilirsiniz.