Günümüzün acil sorunları doğası gereği karmaşık ve sistematiktir ve bireysel aktörler veya bölgeler tarafından tek başına çözülmesi zordur. Avrupa Birliği (AB) genelinde faydalanıcılarına olanaklar sağlayan inovasyon ekosistemlerini desteklemek sistematik bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. Bu yaklaşım, kapsayıcı ve işbirlikçi bir şekilde, çeşitli aktörleri, kurumları ve alanları da içeren, inovasyonun değerini herkes için en üst düzeye çıkaran ve faydalarının adil bir şekilde yayılmasını sağlamalıdır.

Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi hakkında Avrupa Komisyonu Tebliğinde vurgulandığı gibi, daha az temsil edilen bölgelerin ve aktörlerin daha güçlü bir şekilde, bütünleşmiş bir Avrupa ekosistemine dahil edilmesini ve birbirine bağlanmasını artırarak; giderek farklılaşan insan, şirket ve yer yelpazesinin deneyim, ihtiyaç, vizyon ve algılarından yararlanılması sağlanabilir. Aynı zamanda sürdürülebilir, işgücü piyasası ve ücret farklılıklarına, bölgesel ve sosyal uyuma yönelik tehditlere karşı koruma sağlayan kapsayıcı bir Avrupa inovasyon modeli ileri taşınabilir.

Bu nedenle, CONNECT başlığı altındaki çağrılar, çözümleri daha rekabetçi bir AB ve daha sürdürülebilir, kapsayıcı, yeni nesil inovatif şirketleri daha iyi desteklemek için inovasyon oyuncuları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor. Böylece, inovasyon ekosistemleri içindeki ve arasındaki ağ bağlantısını arttırarak yüksek toplumsal değere sahip sürdürülebilir iş büyümesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. 

CONNECT hedefinin amaçları; daha güçlü inovasyon performansı, artan rekabetçi sürdürülebilirlik, yeşil ve dijital bir topluma daha hızlı geçişlerin yanı sıra, ekosistem entegrasyonu, ekosistem aktörlerinin ve şirketlerin; yeni kaynaklara, pazarlara, müşterilere erişim sağlamak ve yıkıcı stratejilere ve yenilikçi çözümlere katkıda bulunmaktır. Bu şekilde, şirketler; yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa ağlarına aktif olarak dahil olarak genel büyüme potansiyellerini artırabilirler.

Beklenen etkiler:

• Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlerinden yararlanan ve yeni, daha az temsil edilen paydaşları ve kırsal alanlar da dahil olmak üzere daha az gelişmiş yenilik bölgelerini devreye sokan, AB genelinde birbirine bağlı, kapsayıcı ve daha verimli yenilik ekosistemleri oluşturmak, bu oluşumu sağlarken; yeşil, dijital ve sosyal geçişler dahil olmak üzere toplumun yararına zorluklarla mücadele eden ve Avrupa Araştırma Alanı ile Yeni Avrupa İnovasyon Gündemini ilerleten kolektif emellerin gerçekleştirilmesi.

• Sürdürülebilir yeşil, dijital geçiş ve AB'nin açık stratejik özerkliğine yönelik Avrupa değer zincirlerini oluşturmak, yeniden düzenlemek ve yenilikçi kapasitelerini güçlendirerek; AB ülkeleri ve/veya bölgelerindeki sınır ötesi ağ bağlantısını ve bölgesel inovasyon vadilerinin bölgeler arası işbirliğininin geliştirilmesi,

• Dünya çapındaki inovasyon ekosistemleri arasındaki işbirliğinin güçlendirmesi ve genişletilmesi,

• Daha kapsayıcı ve cinsiyet eşitliğine sahip yenilik ekosistemlerinin teşvik edilmesi,

• İnovasyon desteğine erişimde bölgesel eşitsizliklerin azaltılması.

Connect hedefinde 2023 yılı için 4 ve yine 2024 yılı için 5 çağrı gerçekleştirilecektir. Açık çağrıların detaylı bilgilerine alan çağrıları kısmından ulaşabilirsiniz.