ÖDÜLÜN TANIMI VE KAPSAMI

COST Aksiyonu Teşvik Ödülü, COST (European Cooperation in Science and Technology)’un ilgili birimi tarafından onaylanmış ve kontratı imzalanmış olan aksiyonlarda, Ana Öneren (Main Proposer) konumunda bulunan araştırmacılara yönelik olarak verilen ödüldür.

Ödüle başvuruda bulunan araştırmacıların, Türkiye’de yerleşik kuruluşlarda görev yapıyor olması gerekmektedir.

Ödüle başvuruda bulunulabilmesi için, ilgili aksiyona ilişkin kontratın, ilgili Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir tarihte imzalanmış olması gerekmektedir.

Araştırmacıların, önerilmesi sırasında “İkincil Öneren” (Secondary Proposer) statüsünde yer aldıkları aksiyonlar, Teşvik Ödülü’nün kapsamı içinde yer almamaktadır.

Ödül miktarı 50.000 TL'dir.

Önemli Duyuru

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında sağlanan ödül ve desteklerin faydalanıcısı konumunda bulunan tüzel kişilerden vakıf, dernek, birlik, sandık, odalar, borsalar, vb. teşekküller bu program kapsamında başvuru yapamazlar.