açılış görseli
  09 Aralık 2022

2028-Ağlara Üyelik Desteği sürekli başvuruya açıldı!

"TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile güçlü iletişim ağlarının kurulması ve Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) kapsamında başarılı proje konsorsiyumlarına dâhil olunması için AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Destek sürekli başvuruya açıktır.

  • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği” programı üzerinden alınacaktır.
  • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için kabul edilmiş bir destek başvurusu var ise sonraki yıl/dönem için yapacağı başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği - Devam Eden Üyelik” programı üzerinden alınacaktır.

Türkiye’de yerleşik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuru yapabilirler.

Başvurular çevrimiçi olarak https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı olarak gerçekleştirebilmektedir.

Desteğe ilişkin detayları içeren duyuru metni ve desteğe konu ağ listesi için lütfen tıklayınız.

Destek programı hakkındaki sorularınızı aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurularınızda başarılar dileriz.

Benzer Haberler