IMS-WEB4
  30 Temmuz 2021

Bilgi Çoğaltıcıları çevrimiçi çalıştaylarının dördüncüsü olma niteliği taşıyan etkinlik, Ufuk Avrupa projeleri dahilinde, bilgi çoğaltıcılarının ‘Etki’ unsuruna en başarılı ve profesyonel biçimde nasıl yaklaşılmaları gerektiğine dair eğitim vermeyi hedefleyen çevrimiçi bir çalıştay niteliğindeydi. Eğitim etkinliği, Ufuk Avrupa projesi dahilinde kamu kaynakları konusunda nasıl hakimiyet geliştirileceği ve kaynaklardan nasıl yararlanılacağını, ilgili eylem planlarının geliştirilmesi ve etki unsuru bağlamında değerlendiricilerin ilgisini nasıl kazanacaklarını konularını kapsadı. Etkinlik, Ufuk Avrupa Programı için teklif hazırlıklılarının yayılma ve faydalanım konularını da içeren ilk aşamalarında katılımcılara rehberlik edecek şekilde yapılandırıldı. Etkinlikteki içerikler, pratik ipuçlar ve faydalı şablonlarla zenginleştirildi.

Benzer Haberler