03 Aralık 2021

PRIMA Programı ve GIZ, 6-7-8 Aralık 2021 tarihlerinde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) Ulaşma Aracı Olarak Su-Enerji-Gıda-Ekosistem Nexusu (WEFE Nexus)” başlıklı çevrimiçi eğitim semineri düzenleyecektir.

 Üç gün sürecek olan seminer, Akdeniz bölgesinde enerji, su ve gıda üretimi için daha verimli yönetimi desteklemek için WEFE Nexus çözümlerinin kapasitelerini güçlendirmeye istekli Akdeniz bölgesindeki araştırmacıları hedeflemektedir.

Çevrimiçi eğitim semineri 6-7-8 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olup, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktır:

  • Yeşil ekonomiye geçiş ve SKA’lara ulaşılması için temel bir itici güç olarak WEFE Nexus konusunda ortak bir anlayış oluşturmak,
  • Güney Akdeniz bölgesindeki bilim ve araştırma topluluğu tarafından ortaya koyulan entegre değerlendirme araçları ve yöntemlerinin yanı sıra daha fazla WEFE Nexus çözümüne ilham vermek,
  • WEFE Nexus yaklaşımının somut uygulamasını destekleyen bölgesel işbirliği fırsatlarını tartışmak.

Seminer programına buradan ulaşabilir, kaydınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Benzer Haberler