7 Eylül 2022 tarihinde Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA), Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Çalışma Programı (EIE) ve Avrupa İnovasyon Konseyi Çalışma Programı 2022 kapsamındaki Startup Europe çağrısı hakkında bir çevrimiçi seminer düzenleyecektir.
  07 Eylül 2022  - 07 Eylül 2022  /   Çevrimiçi

 

 

7 Eylül 2022 tarihinde Avrupa İnovasyon Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA), Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Çalışma Programı (EIE) ve Avrupa İnovasyon Konseyi Çalışma Programı 2022 kapsamındaki Startup Europe çağrısı hakkında bir çevrimiçi seminer düzenleyecektir.

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri, startup ve KOBİ’lerin ölçeklendirilmesini destekleyen ve AB çapında yıkıcı inovasyonu teşvik eden daha bağlantılı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmayı amaçlamayan bir programdır. Seminerde şu anda açık olan şu çağrılara odaklanılacaktır:

  • HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01:Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems: Çağrı, inovasyonu teşvik etmek üzere kamu ulusal, bölgesel veya yerel inovasyon politikaları ve programlarından sorumlu makamların özel sektörün ve araştırmaların katılımıyla, en az beş yıllık strateji odaklı faaliyet programlarını destekleyecektir.
  • HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02:Stimulating innovation procurement: Kamuda satın almalar inovasyon ekosistemi için önemlidir. Ancak onları yenilikçi çözümler satın almaktan alıkoyan yetersiz idari kapasite, farkındalık eksikliği, Üye Devlet mevzuatına aktarılmadaki yasal zorluklar ve ihale için risk-olumsuz yaklaşım gibi bir dizi engel vardır. Bu çağrının amacı, kamu ve özel alıcıları yenilikçi çözümler satın almaya teşvik ederek Avrupa'da yenilik tedarikini artırmaktır.
  • HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01:Expanding Investments Ecosystems: Çağrının amacı Avrupa’da ulusalda ve yereldeki inovasyon ekosistemleri hakkında Avrupa’daki yatırımcılara yönelik farkındalık yaratarak yabancı yatırımcıları daha az bağlantılı ekosistemlere çekmektir. Çağrı, daha az bağlantılı inovasyon sistemlerine fon verenlerin girişini kolaylaştırmak için, farklı gelişim aşamalarında inovasyon ekosistemlerinde yer alan, iş hızlandırma hizmet sağlayıcıları, yatırımcı ağları ve kulüpleri tarafından önerilen en az iki yıllık ortak tasarlanmış faaliyet programlarını desteklemektedir.
  • HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-02: Women TechEU: Derin teknoloji startup’ının üst yönetim kadrosunda görev yapan kadın çalışan olması  (CEO, CTO veya eşdeğeri) veya şirketin kurucusu/kurucu ortağının kadın olması durumunda; bu firmalara yüksek kaliteli minimum seviyede uygulanabilir bir ürüne ulaşmaları yolundaki faaliyetleri desteklemek üzere tasarlanmış bir çağrıdır.
  • HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01-01 (Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe):  yerel dijital ve derin teknoloji start-up ekosistemlerinin birbirine bağlanması ve start-up’lar için sınır ötesi hızlandırma faaliyetlerinin desteklemesi hedeflenmektedir.

Seminer boyunca belirtilen çağrılar ile ilgili soru sormak da mümkün olacaktır. Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Çevrimiçi Semineri gündemine dair ayrıntılı bilgiye ve kayıt linkine https://eismea.ec.europa.eu/events/european-innovation-ecosystems-online-info-session-07-september-2022-2022-09-07_en sayfası aracılığı ile ulaşılabilir.

 

Benzer Haberler