görsel
  04 Nisan 2022

Ufuk Avrupa Programı, Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, “Hedef 3 - Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı”  bileşeni altında yer alan 2021 yılı ikinci fasıl çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklanmıştır. 24 Haziran 2021- 5 Ocak 2022 tarihleri arası başvuruları açık kalan, rekabetin yüksek olduğu ve 15 çağrı için başvuru yapan 1607 kurum ve kuruluşun yer aldığı ve 179 projenin desteklendiği çağrılar için, ülkemizden 1’i koordinatör olmak üzere 5 kuruluşumuzun yer aldığı 3 proje desteklenmiş oluptoplamda 543.310 Avro hibe alınmıştır.

Destek almaya hak kazanan projelerden, DE-RISK akronimli proje, TÜBİTAK tarafından verilen Koordinatörlüğe Destek Programı alt desteklerinden olan Proje Yazma Desteğinden faydalanmış ve başarılı olmuştur.

Destek alan projelere ilişkin detaylar aşağıdadır:

“HORIZON-CL5-2021-D3-02-13: Market Uptake Measures of renewable energy systems” çağrısı kapsamında sunulan;

DE-RISK (DE-RISK the adoption of Local Flexibility Markets to unlock the safe and reliable mass deployment of Renewable Energy Systems)akronimli proje konsorsiyumunda 11 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında binalar ve şebeke paydaşları arasında çift yönlü etkileşimi sağlayıcı IT destekli riskleri ortadan kaldırmayı amaçlayan bir altyapının geliştirilmesi, son kullanıcı arasındaki etkileşimin ve katılımın teşvik edilmesi ile çağrıda belirtilen beklenen çıktılara ilişkin şebeke operatörlerini de içine alan yeni iş modellerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında;

  1. WEglobal Danışmanlık A.Ş.’nin koordinatör,
  2. TROYA Genç Çevre Derneği’nin ortak,
  3. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (UEDAŞ) ortak olarak yer almıştır. 

“HORIZON-CL5-2021-D3-02-12:Integration of CCUS in hubs and clusters, including knowledge sharing activities” çağrısı kapsamında sunulan;

CCUS ZEN  (Zero Emission Network to facilitate CCUS uptake in industrial clusters) akronimli proje konsorsiyumunda 15 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında, Karbon Yakalama, Tutma, Kullanma ve Depolama (CCUS) alanında paydaşlar için bilgi paylaşımında bulunulması, bilgiyi yaymak için çeşitli faaliyetler geliştirilmesi ve CCUS değer zincirinin geliştirilmesi için spesifik ve eyleme yönelik planların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında;

  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ortak olarak yer almıştır.

“HORIZON-CL5-2021-D3-02-15: Support to the activities of the ETIPs and technology areas of the SET Plan” çağrısı kapsamında sunulan;

CST4ALL(SUPPORT TO THE ACTIVITIES OF THE CONCENTRATED SOLAR THERMAL TECHNOLOGY AREA OF THE SET PLAN) akronimli ve 5 kuruluşun ortak olarak yer aldığı proje kapsamında,  Yoğunlaştırılmış Solar Termal Teknolojisi (CST) ile 3 farklı alan arasında güçlü ve sürdürülebilir ağların kurulumu ve konsolidasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu proje marifetiyle Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu (ETIP) ve benzeri forumlar arasında işbirliğinin artırılması hem içerik hem de uygulama mekanizmaları açısından daha etkileşim içeresinde çalışılması da hedeflenmektedir. Proje kapsamında;

  1. ODTU Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ODTÜ-GÜNAM), ortak olarak yer almıştır.

Ufuk Avrupa Programı Türkiye Koordinasyon Ofisi olarak tüm kuruluşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederiz. 

Benzer Haberler