01 Ağustos 2023

Hidrojen Vadileri, temiz enerji ve temiz hidrojene geçiş süreçlerinde başat pozisyonunda yer alan bir konu olarak halihazırda AB sathında güncelliğini korumakta ve önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bilindiği üzere bu vadiler, belirli bir coğrafya dahlinde hidrojen değer zincirinin uygulanabilirliğini ortaya koymak üzere hayata geçirilmiş çeşitli son uygulamaların de birbirine bağlanmış olduğu küçük hidrojen ekonomileri olarak da adlandırılmaktadır. 
Avrupa Komisyonu ise Yeşil Mutabakat, AB Hidrojen Stratejisi, RePowerEU Bildirisi ile politika boyutunda bu çalışmaları desteklemeye çalışmaktadır. Örneğin, RePowerEU altında yer alan Hydrogen Accelerator’da, önceki AB yenilenebilir hidrojen hedefini ikiye katlayarak 10 milyon ton yıllık yerel üretime ve 2030 yılına kadar ek 10 milyon ton yıllık hidrojen ithalatına yönelik bir strateji ortaya koymaktadır. IPCEI’de (Avrupa Ortak Çıkarlarına Yönelik Önemli Projeler-Important Projects of Common European Interest) iki tur hidrojene ayrılmış iken RED III, Net-Zero Industry Act ve Hydrogen Bank ile belirlenen hedeflerin desteklenmesi için hayata geçirilmiştir. 
Diğer taraftan, Ufuk Avrupa kanadında yer alan Clean Hydrogen Partnership ile şimdiden 1 Milyar Avro’ya yakın kaynak hidrojen ile ilgili ARGE ve inovasyon faaliyetlerine ayrılmıştır, bahse konu ortaklık kurumsallaşmış ortaklık kategorisinde bulunduğundan Komisyon tarafından ayrılan kaynak miktarı kadar özel sektörden ve araştırma çevrelerinden de aynı miktarda bir kaynak gelmesi beklenmektedir. Ayrıca, RePowerEU Bildirisinde, Komisyon Hidrojen Vadisi çalışmalarını desteklemek üzere ilave 200 Milyon Avro kaynak daha tahsis etmiştir. 
Hidrojen vadilerinin geliştirilmesine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu, 1 Mart 2023 tarihinde Hydrogen Europe, Hydrogen Europe Research ve Avrupa Hidrojen Vadileri Ortaklıkları ile ortak bir bildiriye imza atmış ve hidrojen vadileri ile birlikte ilgili altyapının araştırma, geliştirme, tanıtım ve dağıtımını hızlandırmayı desteklemek için çabaları birleştirmeyi taahhüt etmiştir. Komisyonun vermiş olduğu taahhütler arasında ise hidrojen vadilerinin sayısının iki katına çıkarılması için bir yol haritası sunulması yer almaktadır. 
Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu bahse konu yol haritasının hazırlanması sürecine katkı sağlamak üzere hidrojen ile ilgili belirli konularda görüş toplanması amacıyla 5 Eylül’e kadar sürecek kamuoyuna açık bir anket ve kanıt çağrısı (call for evidence) çalışması başlatmıştır. 

Repowering the EU with Hydrogen Valleys (roadmap) Anket Çalışmasına katılmak için lütfen tıklayınız. 

Call for Evidence çalışmasına katkı sağlamak için lütfen tıklayınız. 

Not: 

Kanıt Çağrısı, hükümet, kuruluş veya düzenleyici bir kurumun, bireylerin, paydaşların veya uzmanların belirli bir konu veya sorun hakkında bilgi, veri veya kanıt sunmalarını istediği resmi bir talebi ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Kanıt çağrısının amacı, belirli bir alanda karar verme, politika oluşturma veya araştırma için ilgili ve güvenilir bilgileri toplamaktır.
Kanıt çağrısına yanıt olarak, bireyler veya kuruluşlar, belirli bir durumu değerlendirmek veya gelecekteki eylemleri veya politikaları etkilemek için bulgularını, görüşlerini ve verilerini sunabilirler. Kanıt çağrıları, yasal alan, kamu politikası, sağlık hizmetleri ve araştırma gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır ve belirli bir konuda bilgilerin güvenilir ve geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.

Benzer Haberler