Accelerator 2023
  20 Eylül 2023

Sürekli Açık Başvuru Çağrısı: Girişimlere Mali Destek - Accelerate 2023

EIT Manufacturing Accelerate programı, ivmelenerek büyüyebilmeleri veAvrupa imalat ekosisteminde etkili oyuncular haline gelebilmeleri amacıyla endüstri girişimlerine destek vermeyi hedeflemektedir. Accelerate programı, imalat sektöründeki önemli sorunlara çözüm getiren yenilikçi çözüm ve teknolojilere sahip girişimlere ve büyüme aşamasındaki işletmelere finansal destek sağlamayı ve bu girişimlerin Avrupa imalat sektörünün daha verimli, dayanıklı, yeşil ve küresel rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu çağrının amacı, dört EIT Manufacturing odak alanından en az birini ele alan yenilikçi ürün/hizmet sunan girişimleri desteklemektir. Accelerate Çağrısı, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 6 veya daha yüksek olan ve girişimlere açıktır.

Accelerate programı, Avrupa Birliği Üye Devletleri ve/veya Ufuk Avrupa ile ilişkili ülkelerde kurulmuş kar amacı güden özel işletmeler için geçerlidir ve en az 2 ekip üyesine sahip olunması gerekmektedir. İngiltere ve İsviçre’de kurulu girişimler için özel koşullar geçerlidir.

Bu çağrıya tahsis edilen toplam maksimum EIT finansmanı 4,000,000 Avro'dur. Kullanılabilir mali destek, başvuru sahibi tarafından sunulan proje bütçesine dayalı olmak ve EIT Manufacturing'in genel amaçlarıyla uyumlu faaliyetleri sürdürmek için kullanılmak üzere her bir şirket için en fazla 500,000 Avro'dur.

Başvurular için son tarihler aşağıdaki şekildedir:

  • İkinci son başvuru tarihi: 2 Ekim 2023, Saat 12:00 CET

  • Üçüncü son başvuru tarihi: 6 Kasım 2023, Saat 12:00 CET

  • Dördüncü son başvuru tarihi: 1 Aralık 2023, Saat 12:00 CET

Daha fazla bilgi için Accelerate 2023 programı çağrısının Terms and Conditions dokümanına ve diğer ilgili belgelere EIT Manufacturing internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler