Gorsel
  02 Ağustos 2023

Yeni Avrupa Bauhaus Misyonu (New European Bauhaus Mission-NEB)

Avrupa Komisyonu; Temmuz 2023’te; mevcut beş Ufuk Avrupa Misyonuna (İklim Değişikliğine Uyum, Kanser, İklim Nötr Ve Akıllı Şehirler, Okyanuslar ve Suların Restorasyonu, Toprak Sağlığı ve Gıda) ek olarak Yeni Avrupa Bauhaus Misyonu’nu (New European Bauhaus Mission-NEB) yürürlüğe koymayı önermiştir. Hayata geçmesi için AB üye devletleri ve vatandaşların onayını bekleyen, araştırma ve yenilik çözümlerine odaklanacak NEB Misyonu; Avrupa'daki mahalleleri daha iyiye doğru dönüştürmeyi, onları güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayacaktır. Bu mahalleler inovasyon için yaşayan laboratuvarlar (living lab) olarak hareket edecektir. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.  

Danışma Kurulu için Üst Düzey Uzman Çağrısı

Avrupa Komisyonu potansiyel Yeni Avrupa Bauhaus Misyonunu yapılandırmak amacıyla oluşturulacak danışma grubu için bir uzman çağrısı (call for experts) açmıştır.

Misyon Danışma Kurulu olarak bilinecek uzman grubunun ana görevi, Yeni Avrupa Bauhaus Misyonu'nun geliştirilmesine ilişkin olarak Komisyona rehberlik sağlamak olacaktır. Uzmanlar; misyonun tasarımı, amaçlarının ana hatları, ilgili göstergelerin tanımlanması ve uygun zaman çizelgelerinin belirlenmesi konularında çalışacaktır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.  

Aranan Nitelikler

Misyon Kurulu, farklı profillere sahip 15 üst düzey uzmandan oluşan bir ekipten oluşacaktır. Uzman adaylarının işletme, kamu yönetimi, bilim, araştırma ve yenilik, kültür, vatandaş katılımı ve sivil toplum kuruluşları gibi alanların birinde birikimi olması beklenmektedir. Misyon Kurulu üyeleri, bağımsız ve kamu yararına hareket edecek, bireysel olarak atanmış kişiler olacaktır.

Başvuru

Başvurular 29 Ağustos 2023, 12:00 CEST’e kadar çevrimiçi olarak link üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Not: Avrupa Komisyonu tarafından açılan bu çağrı ve diğer tüm süreli ve sürekli uzman (expert) çağrılarına link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Benzer Haberler