Ağlara Üyelik Desteği 2022 Yılı Başvuru Takvimi Belli Oldu
  11 Mayıs 2022

"TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

  • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği” programı üzerinden alınacaktır.
  • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 2021 yılında kabul edilmiş destek başvurusu var ise 2022 yılı için yapacağı başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği - Devam Eden Üyelik” programı üzerinden alınacaktır.

Desteğin 2022 yılı için başvuru takvimi aşağıda paylaşılmaktadır:


Başvuru Başlangıç Tarihi : 12/05/2022 saat 12:00

Başvuru Son Tarihi : 31/05/2022 saat 17:00

E-imza için Son Tarih : 10/06/2022 saat 17:00


Destek ile ilgili hedef kitleyi, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır.

Değerlendirme süreci son başvuru tarihinden itibaren toplu halde başlatılacak olup başvurunuzun sağlıklı bir ön inceleme aşamasından geçmesi için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilir.

Başvurularınızı çevrimiçi olarak https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Desteğe ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru ve desteğe konu ağ listesi için lütfen tıklayınız.

Destek programı hakkındaki sorularınızı aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Benzer Haberler