DUT AGORA
  25 Ocak 2022

Tarih: 16 Şubat 2022 – 16.00-18.00 CET & 17 Şubat 2022 – 10.00-16.00 CET

Etkinlik türü: Zoom üzerinden çevrimiçi

Yer: Sanal ev sahibi şehir: Atina, Yunanistan

 

2021-2027 yılları arasında Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin destekleneceği Ufuk Avrupa Programı'nda şehirler konusundaki ortaklıklardan birisi karmaşık kentsel sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak çözümler sunmayı hedefleyen "Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT))" yapısıdır. DUT kapsamında şehirleri ilgilendiren sorunların; kentsel alandaki sürdürülebilir enerji sistemleri, döngüsel ekonomi ve akıllı ulaşım çözümleri öncelikleriyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.

DUT yapısı, Ufuk Avrupa Programı’nda kentsel sorunlara çözüm arayacak yegâne Ortak Fonlama yapısı olacaktır.

DUT kapsamında;

  1. “The Positive Energy Districts Transition Pathway (PED) (Pozitif Enerji Geçiş Yolu)
  2. The 15-Minute Cities Transition Pathway (15 Dakikalık Şehirler Geçiş Yolu),
  3. The Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway (Döngüsel Kentsel Yenileyici Ekonomiler Geçiş Yolu)”

başlıkları altında projelerinin desteklenmesi beklenmekte olup çağrı takvimi henüz netleşmemiştir. DUT ortaklığı ilk çağrısının 2022 yılı ortalarında, ikinci çağrısının 2023 yılı içerisinde açılması planlanmaktadır.  Proje çağrılarının 2028’e kadar her yıl açılması beklenmektedir.

 “AGORA Kentsel Döngüsellik, Hareketlilik Ve Enerji Kesişen Konuları Stratejik Diyaloğu”, üç tematik alan arasında bağlantı kuran önceliklerin, sorunların ve ortakların kaygılarının dile getirilmesini amaçlar. Çalıştay sonucunda kritik konular ve acil  sorunlar ve yaklaşımlar belirlenerek Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı’nın ilk aşama öncelikleri anlaşılacaktır.

Kayıt linki: https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/agora-strategic-dialogue-2/

“AGORA Diyaloğu'na katılımınızdan neler bekleyebileceğiniz ve daha fazla bilgi için lütfen bağlantıyı ziyaret edin: https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/agora-strategic-dialogue-2/

Genel sorularınız için bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler