01 Ağustos 2022

2 Türk kuruluşu, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk Avrupa Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu'ndan toplamda 538 Bin Avro hibe aldı!

Ufuk Avrupa Programı’nın Araştırma Altyapıları Çağrısı kapsamında 2 projede yer alan 2 Türk Kuruluşu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.

  • Ege Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı “STRAITS- Strategic Infrastructure for improved animal Tracking in European Seas” Projesinde Avrupa denizlerindeki önemli noktalara yerleştirilecek akustik izleme sistemleri okyanusların, gıda güvenliğinin, küresel etkileri, sucul canlıların davranışları ve göç yollarını eksikleri doldurarak biyolojik çeşitlilik korumak için birbiri ile ilişkili araştırma altyapısı geliştirmek hedeflenmiştir.
  • Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanan diğer projede, Türkiye’den Çukurova Üniversitesinin dahil olduğu “ESSnuSBplus - Study of the use of the ESS facility to accurately measure the neutrino cross-sections for ESSnuSB leptonic CP violation measurements and to perform sterile neutrino searches and astroparticle physics” projesi çok yüksek akılı nötron hüzmeleri aracılığıyla biyolojik doku ve manyetik materyaller gibi birçok farklı materyal türünün temel atomik yapısının şimdiye kadar görülmemiş uzunluk ve zaman ölçeklerinde çalışılmasını mümkün kılacak olan European Spallation Source hızlandırıcısını nötronlara ek olarak nötrinolar ve müonlar da üretecek şekilde geliştirerek fizikte süregelen madde-anti madde gizemini çözmeyi hedeflemektedir. Çukurova üniversitesi proje ortağı olarak Gadolinyum kullanımının ESSnuSB su Cherenkov dedektörlerinin duyarlılığı ve performansı üzerindeki etkileri, Nötrino hüzmesi ile ilgili olmayan fizik olayları için ESSnuSB dedektörlerinin hassasiyetinin ve performansının araştırılmasında görev alacaktır.

Ufuk Avrupa Nedir?

Ufuk Avrupa, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaklaşık 100 Milyar Avro bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk Avrupa kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk Avrupa Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

Benzer Haberler