GIT 10
  08 Kasım 2021

Etkinlik, Ufuk Avrupa çerçeve programında çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıları ve Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları hakkında bilgi edinmek isteyen daha deneyimli araştırmacıları hedefleyen bir tanıtım etkinliğiydi. Etkinlik, Sütun I alanı: Bilimsel Mükemmeliyet altındaki 2022 Araştırma Altyapıları konularına odaklandı.

Etkinlikte ESFRI (Araştırma Altyapıları için Avrupa Strateji Forumu), politika oluşturma ve pan-Avrupa Araştırma altyapılarına yönelik ulusal yatırımlara yönelik strateji odaklı yaklaşım, Üye Devletler ve Asosiye ülkelerden ortak finansman ve kaynakların entegrasyonunu sağlayan yasal bir yapı olan ERIC (Avrupa Araştırma Altyapıları Konsorsiyumu) ve Araştırma Altyapıları 2022 Çağrıları konuları ​​ile ilgili bilgiler verildi.

Benzer Haberler