21 Şubat 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik” e ilişkin tereddütleri gidermeye yönelik Yönetmelikte belirtilen yetkisine istinaden aşağıdaki bilgilendirmelerde bulunmuştur:

1- Döviz tahsilatı yapan muhasebe birimleri tarafından tahsilat hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankasının ilgili şubesi nezdinde Hazine ve Maliyet Bakanlığı ile yazışmaya gerek kalmadan doğrudan ilgili banka şubesine yazacakları resmi yazı ile döviz hesabı açtırmalarının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

2- Anılan Yönetmelik kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Türk Lirası veya döviz cinsinden nakit teminatlar proje özel hesabına yatırılmayacaktır.

3- Anılan Yönetmelik kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak yatırılacak Türk Lirası veya döviz cinsinden nakit teminatların muhasebeleştirilebilmesini teminen, genel bütçe ve özel bütçe detaylı hesap planında 330/430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına "23-AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Aktarılan Hibe Karşılığı Yapılan Projeler Kapsamında Alınan İhale Teminatları" yardımcı hesabı tanımlanmıştırAnılan Yönetmelik kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak yatırılacak Türk Lirası veya döviz cinsinden nakit teminatların muhasebeleştirilebilmesini teminen, genel bütçe ve özel bütçe detaylı hesap planında 330/430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına "23-AB ve Uluslararası Kuruluşlardan Aktarılan Hibe Karşılığı Yapılan Projeler Kapsamında Alınan İhale Teminatları" yardımcı hesabı tanımlanmıştır.

4- Genel bütçeli idarelerce anılan Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak; Türk Lirası cinsinden nakit teminatlar ilgili muhasebe biriminin Hazine tahsilat hesabına, döviz cinsinden nakit teminatlar ise döviz hesabına yatırılacak olup bu dövizler henüz kişi malı olduğu için Hazine malına dönüşmedikleri sürece Dış Ödemeler Muhasebe Birimine aktarılmayacaktır.

5- Özel bütçeli idarelerce anılan Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere ilişkin olarak; Türk Lirası cinsinden nakit teminatlar ilgili muhasebe biriminin tahsilat hesabına, döviz cinsinden nakit teminatlar ise döviz hesabına yatırılacaktır.

6- Anılan Yönetmelik kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak yatırılan nakit teminat tutarlarının muhasebeleştirilmesinde 104- Proje Özel Hesabı kullanılmayacak olup ilgisine göre 100- Kasa Hesabı, 102- Banka Hesabı veya 105- Döviz Hesabına borç, vadesine göre 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına veya 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilecek olup ilerleyen tarihlerde proje yürütücüsünün yazılı talimatına göre muhasebe birimlerince iade, bütçeye gelir kaydedilmesi vb. hususlarda gerekli kayıtlar yapılacaktır.

7- Daha önce anılan Yönetmelik kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Türk Lirası veya döviz cinsinden alınarak farklı banka hesaplarına kaydedilen tutarlar, (c) ve (ç) bendinde belirtilen muhasebe birimlerinin ilgili tahsilat hesabına aktarılacaktır.

8- Anılan Yönetmelik kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak alınan teminat mektupları için de ilgili muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

Bu hususlardaki sorularınız ve daha detaylı bilgilendirme için Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yetkilileriyle irtibat kurabilirsiniz.

Benzer Haberler