ESTEP Hydrogen Conference
  07 Eylül 2022

Çelik sektörünün karbon nötrlüğü, Temiz Çelik Ortaklığının ele aldığı ana konulardan biridir. Bu kapsamda Karbondan Doğrudan Kaçınma, önemli bir CO2 azaltım yoludur. H2'ye dayalı çelik üretimi, çelik endüstrisinin yeşil ayak izini iyileştirmenin kilit faktörlerinden biridir. Yüksek Fırın-Bazik Oksijen Fırını rotası ile Doğrudan İndirgeme–Elektrik Ark Fırını rotasında diğer fosil yakıtlar yerine düşük karbonlu H2'nin sinerjik kullanımı, küresel sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Yeşil Çelik için Hidrojen temalı bu uluslararası konferans, hidrojen kullanımına dayalı yeşil çelik üretimine geçişteki kilit oyunculara (çelik üreticileri, hidrojen üreticileri, çözüm sağlayıcılar, akademi, araştırma enstitüleri, politika yapıcılar) yöneliktir.

Konferansın amaçları:

• Çelik endüstrisinde hidrojen kullanımıyla ilgili en son teknolojiye, mevcut en iyi teknolojilere, ekonomik, sosyal ve mevzuat yönlerine genel bir bakış sağlamak.
• Çelik sektöründe hidrojen uygulamasının hızlandırılması için ele alınması gereken mevcut konuların vurgulanması.
• Mevcut sorunları çözmek ve gelecekteki Araştırma&Geliştirme&İnovasyon projelerinde ele alınacak kilit noktaları belirlemek için paylaşılan deneyimlere dayalı unsurlar sağlamak

28 Kasım 2022 haftasında Paris’te düzenlenecek olan konferans hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

Benzer Haberler