EGVI 2018-2020
  29 Kasım 2021

Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği’ni modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. “Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Stratejisi”, ulaşım sistemini bir bütün olarak sürdürülebilir hale getirme hedefiyle 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az %55 oranında azaltma hedefindedir.

Avrupa'da daha sürdürülebilir bir karayolu ulaşım sistemine geçişe katkıda bulunan Avrupa Çevre Dostu Araçlar Girişimi (EGVI) ortaklıkları aracılığıyla AB yaklaşık 200 ortak projeye fon sağlamıştır.

Ufuk2020 Programı’ndaki çevre dostu araçlar (EGVIA) yapısının devamı niteliğinde olacak 2ZERO Ortaklığı'nın çağrıları kapsamında bataryalı elektrikli araçlar, hidrojen yakıt pilli elektrikli araçlar, bataryalı elektrikli araçların enerji sistemlerine ve şarj altyapısına entegrasyonu, elektromobilite faaliyetlerinin yük ve yolcu kara taşımacılığında yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ve yenilikçi karayolu ulaşımına yönelik döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanacağı projelerin desteklenmesi beklenmektedir. 2ZERO Ağına (EGVIAfor2Zero Not-For-Profit Association) otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlar şarj şirketleri, kamu otoriteleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri, enerji tedarikçileri, enerji dağıtım şirketçileri üye olabilecektir

2018'den 2020'ye kadar EGVI ortaklığı tarafından finanse edilen ve kullanıcı merkezli şarj altyapısı, sanal geliştirme ve üretim, yenilikçi malzemeler ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik gibi birçok alanı kapsayan projelerin faaliyetlerini içeren EGVI Proje Portföyü yayımlanmıştır.

EGVI cPPP Project Portfolio” Dokümanına linkten ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler