ceris
  03 Mart 2022

Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (Directorate General for Migration and Home Affairs – DG HOME), “Avrupa Güvenlik için Araştırma ve İnovasyon Topluluğu” uzman çağrısına çıkmıştır. Topluluk politika yapıcılar, güvenlik uygulayıcıları (kolluk kuvvetleri, sınır/sahil güvenlik, gümrük, ilk müdahale ekipleri vs.) ile araştırma, akademi, sanayi, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlardan oluşmaktadır.

Toplulukta yer almak üzere seçilecek uzmanlar “DG HOME”ye güvenlik araştırma ve inovasyon alanında politika girişimlerinin hazırlanmasına aşağıdaki alanlarda yardımcı olma görevine sahip olacaklardır.

  1. Kritik altyapının korunması da dahil olmak üzere suç ve terörle mücadele;
  2. Afetlere karşı dirençli toplumlar;
  3. Sınır yönetimi ve
  4. Güçlendirilmiş güvenlik araştırması ve inovasyonu (yatay konular);

Uzman topluluğuna katılım için son başvuru tarihi 14 Mart 2022 olup başvuru koşulları ve detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/home-affairs/secure-safe-resilient-societies/index_en adresini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler