Avrupa Birliği'nde Avrupa İnovasyon Ekosistemlerinde inovasyonu hızlandırmayı ve güçlendirmeyi amaçlayan ve inovasyon bölünmesi ile başa çıkmayı hedefleyen yeni Avrupa İnovasyon Gündemi doğrultusunda, Avrupa Komisyonu, bölgesel düzeyde Ar-Ge yatırımlarının ve politikalarının koordinasyonunu ve yönlendirmesini artırmaya kararlı olan 100 bölgeye Bölgesel İnovasyon Vadileri (Regional Innovation Valley – RIV) etiketi vermeyi amaçlamaktadır.
  14 Ağustos 2023

Avrupa Birliği'nde Avrupa İnovasyon Ekosistemlerinde inovasyonu hızlandırmayı ve güçlendirmeyi amaçlayan ve inovasyon bölünmesi ile başa çıkmayı hedefleyen yeni Avrupa İnovasyon Gündemi doğrultusunda, Avrupa Komisyonu, bölgesel düzeyde Ar-Ge yatırımlarının ve politikalarının koordinasyonunu ve yönlendirmesini artırmaya kararlı olan 100 bölgeye Bölgesel İnovasyon Vadileri (Regional Innovation Valley – RIV) etiketi vermeyi amaçlamaktadır.

Bölgesel İnovasyon Vadileri girişimi için Avrupa Komisyonu 170 Milyon € bütçe ayırmıştır ve bu bütçe kapsamında Avrupa İnovasyon Ekosistemleri programı kapsamında açılan “HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01: Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys” çağrısının bütçesi  60 Milyon € olarak tanımlanmıştır.

Avrupa Komisyonu, 12 Eylül 2023 tarihinde, RIV olma ilgisi taşıyan bölgeler için çevrimiçi bir eşleştirme etkinliği düzenleyecektir.

Etkinlik, katılımcılara bağlantı kurma fırsatları yaratmayı amaçlamaktadır. Etkinlik, Yeni Avrupa İnovasyon Gündemi tarafından belirlenen beş zorluk etrafında ağ oluşturmayı kolaylaştıracaktır; bunlar fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması, küresel gıda güvenliğinin artırılması, dijital dönüşümün (siber güvenlik dahil) yönetilmesi, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve döngüselliğin sağlanması olarak sıralanmıştır.

Eşleştirme etkinliğinin hedef kitlesi ulusal ve bölgesel inovasyon otoriteleridir. Eşleştirme etkinliğine katılan kurumlar sorumlu oldukları bölgenin inovasyon ekosistemini temsil ettiklerini unutmamalıdır.

Etkinliğe kayıtlar 6 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir. Etkinliğe kayıt olmak ve etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Benzer Haberler