FGT EIE
  06 Temmuz 2021

Etkinlik, Avrupa İnovasyon Ekosistemleri için 2021-2022 Çalışma Programının aşağıdaki ilgili çağrılarına odaklanmaktadır:

  • Ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlü yanlarından yararlanarak, Avrupa genelinde birbirine bağlanmış, kapsayıcı inovasyon ekosistemleri inşa etmek
  • Yüksek toplumsal değerle sürdürülebilir ticari büyümeyi hızlandırmak için inovasyon ekosistemleri içerisinde ve arasında ağ bağlantısını sağlamlaştırmak
  • Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığına (Eurostars 3) destek vermek

Etkinlikte, Avrupa İnovasyon Ekosistemlerinin bağlamı, vizyonu, hedefleri ve beklenen etkileri hakkında bilgilendirme yapılarak, çağrılar hakkında genel bilgi verilmesi hedeflenmektedir. 2021 ve 2022 yılları için bütün EIE çağrılarına dair uygulama yönlerine daha yakın bir bakış sunacaktır. Eğitimde ayrıca, Ufuk 2020 INNOSUP çağrısında koordinatör olarak yer alan bir Türk kurumu katılarak tecrübe paylaşımında bulunacaktır. Etkinlik, katılımcılardan gelen soruları, interaktif bir şekilde cevaplama fırsatı sunan panelistler arasında gerçekleşecek olan bir ‘yuvarlak masa müzakeresi’ ile sona erecektir.

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, bu oturumlarda EIE çağrılarına detaylı şekilde ışık tutulmakla kalmayıp, etkinlikteki uzmanlar ve konuşmacıların deneyimlerinden ve kapsamlı bilgi birikimlerinden faydalanmalarına olanak sağlanacaktır.

Benzer Haberler