EIC Impact Report
  09 Aralık 2022

EIC Etki Raporu 2022


Yenilik, mükemmellik ve etki ilkeleriyle EIC, AB genelinde ve ötesinde en umut verici yenilikleri desteklemektedir. Destek, genellikle ticari yatırımcıların hedeflerinin ötesinde yer alan risk seviyelerine sahip projeler ile ticarileştirmeye yönelik erken aşamadaki araştırmaları kapsamaktadır.


Yayınlanan Etki Raporu, önceki programlar da dahil olmak üzere 2014-2021 yılları arasında EIC tarafından finanse edilen 1.600 yenilikçi şirketin ve 500'ün üzerinde teknoloji projesinin etkisini yansıtıyor.


Rapor ve detaylarına ulaşmak için bağlantıyı kullanabilirseniz. 

Benzer Haberler