EIT CCSI
  02 Kasım 2021

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (The European Institute of Innovation and Technology-EIT), Avrupa'nın Kültürel ve Yaratıcı Sektörleri’ni ve Endüstrileri’ni (Cultural and Creative Sectors and Industries - CCSI) güçlendirmek amacıyla yeni bir sürdürülebilir yenilik topluluğu çağrısına çıkmıştır. 

Son başvuru tarihi 24 Mart 2022 17.00 CET olan çağrı, Avrupa'nın kültürel ve yaratıcı sektörlerinin ve endüstrilerinin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini yönlendirecek yeni Bilgi ve İnovasyon Topluluğu (KIC- Knowledge and Innovation Community) olan EIT Kültür ve Yaratıcılık'ın vizyon ve stratejilerini ortaya koymak üzere eğitim, araştırma ve sanayi kuruluşlarından ve CCSI endüstrisi ve sektör liderlerinden başvurulara açıktır.

Yeni ortaklık, CCSI'nin kalkınmasını hızlandırmaya ve mimari, kültürel miras, tasarım, moda, film, müzik, yayıncılık, sahne sanatları ve video oyunları gibi yaratıcı alanlarda kullanılmayan ekonomik fırsatların önünü açmaya yardımcı olacaktır. Başarılı yenilik eylemleri ve üçüncü tarafların katkılarıyla ortaklığın, EIT finansmanı tarafından desteklenen dönemin ötesinde zaman içinde finansal olarak sürdürülebilir hale gelmesi beklenmektedir.

Çağrı hakkında bilgi sağlanması amacıyla Kasım ve Aralık aylarında webinar serileri düzenlenecektir. Söz konusu webinarlarla ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı dokümanına ulaşmak için https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_2021_call_for_proposals.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz. Çağrı kapsamında ortaklıklar kurmak ve yeni paydaşlarla ağ oluşturmak için https://eit-culture-creativity.b2match.io/ adresinden düzenlenecek olan proje pazarı etkinliğine kayıt yaptırabilirsiniz.

Benzer Haberler