18 Ekim 2022

Avrupa Komisyonu, AB Misyonlarını izlemek için bir metodolojinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için oluşturulacak uzman gruplarında yer alacak uzmanların seçilmesi amacıyla 7 Ekim itibariyle uzman çağrısına çıkmıştır. Amaç, AB ve ulusal düzeydeki diğer finansman programlarının yanı sıra Misyonların hedeflerine ulaşılmasına yönelik bölgesel ve yerel düzeydeki katkılarına bakarak, Ufuk Avrupa'nın ötesinde AB Misyonlarının izlenmesini sağlamaktır.

Uzman grubunda en fazla 9 bağımsız üst düzey uzman bulunacaktır.

Seçilecek uzmanlardan beklenen gereksinimler arasında araştırma ve yenilik politikası analizi, araştırma ve yenilik programlarının performans ölçümü, AB çerçeve programlarının izleme ve raporlama mekanizmaları konularında AB Misyonları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak gibi hususlar aranmaktadır. Ayrıca, ulusal verilerin analizi, yönetişim ve destek mekanizmaları dahil olmak üzere, ulusal politikaların ve girişimlerin önceliklerinin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi konusunda iyi bir anlayışa sahip olunduğu açıkça göstermelidirler. Her uzmanın tartışmalara aktif katılımı için iyi İngilizce bilgisinin olması da beklenmektedir.

Adaylar, başvurularını çevrimiçi olarak uzman grubu kaydına ek olarak Avrupa Komisyonu web sitesinde yayınlanan çağrı dokümanındaki prosedürleri takip ederek yapabilirler.

Başvurular için son tarih 5 Kasım 2022 Cumartesi'dir.

Benzer Haberler