kılavuz
  28 Temmuz 2023

Avrupa Komisyonu, AB üye ülkelerinin ulusal uyum strateji, plan ve politikalarını Avrupa İklim Yasası ve AB İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ile uyumlu olacak şekilde güncellemelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak yeni bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda,

  • Yasal çerçevelerin oluşturulmasına ilişkin atıf,
  • Düzenli güncellenen uyum stratejisi ve planlar,
  • İklim risk değerlendirmeleri,
  • İlgili tüm paydaşların katılımı ve
  • Eylemlerin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konuların yer aldığı görülmektedir.

Dokümanda İklim Değişikliğine Uyum Misyonuna atıf yapılmakta olup misyonun iklim değişikliğine uyum konusunda önemli bir araç olduğundan bahsedilmektedir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinmek ve kılavuzu indirmek için lütfen tıklayınız.

Guidelines on MS adaptation strategies and plans.pdf

Benzer Haberler