09 Eylül 2019

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), bilimsel laboratuvarlarını ve tesislerini akademi ve araştırma kuruluşları, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ve daha genel olarak kamu ve özel sektör çalışanlarına açmaktadır.

JRC, AB Üye Devletleri'nden ve Asosiye Ülkelerden araştırmacılara ve bilim insanlarına nükleer/nükleer olmayan tesislerine erişim sunmaktadır.

Ziyaret eden araştırmacılara erişim sunmak, JRC'nin aşağıdakilere yönelik stratejisinin bir parçasıdır:

  • bilimsel bilginin yayılımını artırmak,
  • rekabet gücünü artırmak,
  • araştırma ve sanayi arasındaki boşluğu doldurmak,
  • eğitim ve kapasite gelişimini sağlamak

JRC'nin tesislerinde bilim adamları aşağıdaki alanlarda çalışma şansına sahip olacaklardır:

  • Nükleer güvenlik (Euratom Laboratuvarları);
  • Kimya,
  • Biyoloji/fen bilimleri,
  • Fizik,
  • ICT

JRC araştırma altyapılarına, uygunluk odaklı erişim kapsamında açık erişim imkanı sunmaktadır. Uygunluk odaklı erişim (relevance-driven mode) belirli bir araştırma altyapısına ilişkin ek maliyetler (yani erişim ile ilgili değişken maliyetler) içermektedir. Açık çağrılara ilgili linkten (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access) ulaşmak mümkündür. 

Sorularınız için ncpjrc@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Benzer Haberler