Misyonlar
  16 Aralık 2021

Komisyon, 2021-2022 dönemi Ufuk Avrupa çalışma programında bir değişikliğe giderek toplam bütçesini 723 milyon avro artışla 14,7 milyar avrodan 15,4 milyar avroya çıkarttığını duyurdu. 2030 yılına kadar küresel zorluklarla mücadele, sağlık, iklim ve çevre konularında iddialı hedeflere ulaşmak için Eylül ayında başlatılan AB Misyonları için toplamda 673,24 milyon avro ayrıldı. Komisyon ayrıca bugün beş AB Misyonu’na yönelik 19 yeni çağrı duyurdu. Bu çağrıların ilk turu 22 Aralık 2021'de, ikincisi ise 11 Ocak 2022'de açılacaktır. Açılan çağrı detaylarına ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz (Misyon çağrılarını solda yer alan program sekmelerinden süzebilirsiniz).

AB Misyonları çalışma programına eklenen bütçe, 2021 için 548,74 milyon avro ve 2022 için 124,5 milyon avrodur. 2021 bütçe dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • İklim Değişikliğine Uyum Misyonu, ekonomik olarak uygun olan büyük ölçekli yenilikçi sistemik çözümlerin risk değerlendirmelerinin, yol haritalarının ve uygulayıcıların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, iklim değişikliğine uyum yolculuklarında bölgeleri ve toplulukları desteklemek için 122,38 milyon avro ayrılmıştır.
  • Kanser Misyonu, kanser taraması ve erken teşhiste yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirmek, kanser hastaları ve hayatta kalanların yaşam kalitesi ve öncelikleri için önlemler almak ve ayrıca kanserin gelişimi ve ilerlemesinde risk faktörlerinin ve sağlık belirleyicilerinin etkisini anlamak için 125,65 milyon avro kullanılacaktır.
  • Okyanuslarımızın ve Sularımızın Restore Edilmesi kapsamında deniz ve tatlı su ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliği eski haline getirmek, okyanus, deniz ve sulardan kaynaklanan kirliliği önlemek ve ortadan kaldırmak, sürdürülebilir, karbonsuz ve döngüsel bir Mavi Ekonomi yaratmak için 114,34 milyon avro bütçe kullanılacaktır. Ayrıca, Avrupa’da Okyanusların Dijital İkizi için modeller oluşturmak ve vatandaşları, özellikle genç nesilleri harekete geçirmek için kullanılacak dijital sistemler geliştirilecektir.
  • İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu, adil, sürdürülebilir, esnek ve iklim nötr şehirler için yeni kentsel planlama ve tasarım için 119,37 milyon avroluk bir bütçe kullanılacak, kentsel hareketliliğin omurgası olarak toplu taşımanın yenilik potansiyelini açığa çıkaracak, pozitif temiz enerji bölgeleri yaratacaktır. 
  •  Avrupa için Toprak Sağlığı Misyonu, misyon hedeflerine ulaşmak, toprak sağlığı ve işlevleri için göstergeleri doğrulamak ve geliştirmek, toprak sağlığı ile beslenme ve güvenli gıda arasındaki bağlantıyı anlamak, yol haritalarındaki boşlukları belirlemek için 67 milyon avro bütçe kullanılacaktır. Ayrıca, yeni nesil “toprak danışmanlarının” oluşturulması için yeni iş modelleri ve bölgeler, belediyeler ve gençlerin katılımına odaklanan çok sayıda konu da çağrı kapsamında yer almaktadır.

Ufuk Avrupa çalışma programı 2021-2022 dönemindeki değişiklik, AB Misyonları’ndaki bütçe değişikliğinin ötesine geçerek Ufuk Avrupa’nın Küme 5 - “İklim, Enerji ve Mobilite” Yeşil Dönüşüm ürün bölümü kapsamındaki InvestEU Programı için 50 milyon avroluk bir ilave bütçeyi içeriyor. "Fit for 55" paketinin hedefleri doğrultusunda, bu eylem yenilenebilir hidrojen, sürdürülebilir havacılık yakıtları, uzun süreli enerji depolama ve CO2'nin doğrudan havadan tutulmasına odaklanacak.

Daha fazla bilgi için; https://ec.europa.eu/info/news/commission-invests-additional-eu673244-million-roll-out-eu-missions-health-climate-and-environment-2021-dec-16_en  
 

Benzer Haberler