İklim, Enerji ve Mobilite
  03 Şubat 2022  - 04 Şubat 2022

Avrupa Komisyonu 3 Şubat 2022 tarihinde Ufuk Avrupa Programı Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite 2022 çağrılarına yönelik Bilgi Günü organize edecektir.

Etkinliğin başlıca hedefi, Ufuk Avrupa Küme 5 2022 çağrılarının 74 açık çağrı başlığını (bataryalar, yenilenebilir enerji, sıfır emisyonlu karayolu taşımacılığı, havacılık ve daha pek çok konu) aşağıdaki maddelere vurgu yaparak üç paralel oturum aracılığıyla gerçekleştirmektir.

•   Katılımcıları Küme 5 çağrı konularına teşvik etmek ve Ufuk Avrupa Küme 5 2022 Çalışma Programı  ile ilgili bilgileri paylaşmak;
•   Başarılı bir teklif taslağı hazırlama konusunda tavsiyelerde bulunmak ve mevcut Ufuk Avrupa değerlendirmelerinden çıkarılan temel dersleri paylaşmak;
•  4 Şubat 2022 tarihinde BRIDGE2HE projesi tarafından organize edilecek olan Çevrim içi Proje Pazarı etkinliği ile teklif konsorsiyumları kurmalarını sağlamak üzere potansiyel başvuru sahiplerine ağ oluşturma ve birlikte çalışma fırsatları sunmak

Daha fazla bilgi için https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler