başlık
  25 Ekim 2022

Avrupa Sayıştay’ı tarafından 2021 mali yılı finansal verilerine yönelik yıllık rapor yayınlanmıştır. Raporda Avrupa Komisyonu tarafından yapılan denetimlere ilişkin bilgilere ver verilmiştir. Ufuk 2020 Programından 84 ve 7. Çerçeve Programından 3 proje olmak üzere 87 projenin denetimine ilişkin sonuçlar değerlendirilmiştir. 2021 yılı itibarıyla başlayan Ufuk Avrupa Programında henüz denetime tabi proje olmadığı için raporda yer verilmemiştir. İlgili raporda 2021 yılı bütçesindeki hata oranlarının bir önceki yıla göre 0,3 oranında artarak %3 olduğu görülmüştür. Tespit edilen hataların %90’nının personel masraflarının yanlış beyanından kaynaklı olduğu belirtilmiştir. En sık karşılan hatalar şunlardır;

  • 26 vakadan 18'inde (%69) hatanın ana nedeninin saatlik ücretleri hesaplamak için belirlenen metodolojinin yanlış uygulanması olduğu ifade edilmiştir.
  • Proje paydaşları, devam etmekte olan mali yıl için ancak aylık saatlik ücret metodolojisini kullanarak devam eden mali yılda gerçekleşen masraflarını beyan edebilir. Fakat, denetimlerde aylık saatlik ücret modelinin çok karmaşık olduğu ve nadiren doğru hesaplamaların yapıldığı görülmüştür. Aylık saatlik ücretinin hesaplanmasında en önemli problem, bir aydan uzun bir süre boyunca elde edilen kazançların (ikramiye, bonus, 13. Ay maaşı vs.) fiilen kazandıkları aylarda belirtilmesidir.
  • Yıllık saatlik maliyet hesabında, devam eden mali yıl için bir önceki kapanan takvim yılında hesaplanan yıllık saatlik ücretin kullanılması gerekmektedir. Fakat denetimler sonucunda bu kuralın ihmal edildiği gözlemlenmiştir.
  • Saatlik ücretin hesaplanmasında dikkate alınmaması gereken ikramiyelerin, teşvik primlerinin, bonusların vs. dahil edilmesinden kaynaklı hataların da yapıldığı görülmüştür.
  • Yıllık saatlik ücret modelini seçen fakat 1720 sabit saat modelini tercih etmeyen proje paydaşlarının yıllık üretken saatlerini hesaplarken hatalar yaptığı bulgular arasındadır.
  • Personel masraflarının hesabında adam-ay rakamlarının temelini oluşturan zaman çizelgelerinde resmi tatillerin, hafta sonlarının, izin günlerinin vs. zaman çizelgelerine yazılmasından dolayı hataların olduğu gözlemlenmiştir.
  • 7. Çerçeve Programında izin verilen fakat Ufuk 2020 ile kaldırılan raporlaması yapılan bitmemiş mali yılların bir sonraki raporlamada düzeltme opsiyonunun Ufuk 2020’de halen kullanıldığı görülmüştür.
  • Raporlamalarda bir masrafın farklı masraf kategorilerinde mükerrer olarak beyan edildiği veya masrafın yanlış kategori altında beyan edildiği gözlemlenmiştir.
  • Bunların yanında satım alım bütçesi altında yer alan ekipman masrafında amortisman hesabının yanlış yapıldığı, seyahat masraflarının hatalı beyan edildiği ve masrafların EUR’ya dönüşümünde yanlış döviz kurlarının kullanıldığı belirtilmiştir.

Raporda programa yeni katılanların ve KOBİ’lerin hata yapmaya daha eğilimli oldukları belirtilmiştir. Toplam örneklem içerisinde %14 verisi bulunan KOBİ’lerin hataları toplam hataların %33’ünü oluşturmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Komisyonun işini kolaylaştırmak için belirli bir bütçeyi aşan (Ufuk 2020 için dolaylı masraf bütçesi hariç 325 bin EUR) projelere zorunlu tutulan CFS’de (Certificate on Financial Statement) hataların olduğu belirtilmiştir. 2021 yılı için ele alınan 12 CFS’den 9’unda ne komisyon tarafından ne de sertifikayı hazırlayan denetçiler tarafından tespit edilemeyen önemli hataların olduğu görülmüştür.

Avrupa Sayıştay’ı tarafından yayınlanan raporun tamamına linkten ulaşabilişiniz. Raporda denetimle ilgili belirtilen hususlara dikkat etmenizi şiddetle önermekteyiz.

İlgili süreçlere dair tüm sorularınız için ncpfinance@tubitak.gov.tr üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz.

Benzer Haberler