Agriresearch
  13 Nisan 2023

Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Direktörlüğü tarafından 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Belçika/Brüksel’de Avrupa Tarımsal Araştırmalar 2023 Konferansı düzenlenecektir. Bahse konu konferans boyunca, katılımcılar; tarımsal araştırma konularında önde gelen bilim insanları, çiftçiler, kırsal topluluklar, sanayi firmaları, endüstri, danışmanlar, politika yapıcılar ve STK temsilcileri ile bilgi paylaşımı ve işbirliği geliştirme olanakları sağlayacaklardır. Konferans, sürdürülebilir tarıma ve kırsal alanlara geçişle ilgili Avrupa araştırma ve yenilik faaliyetlerine ve bunların başarılarına genel bir bakış sağlayacaktır. Katılımcılar ayrıca geleceğin AB tarım, orman ve kırsal araştırma ve yenilik gündeminin nasıl şekillendirileceğine ilişkin görüşlerini paylaşmaya davet edileceklerdir.

Toplantı gündemini incelemek için lütfen tıklayınız.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi ve kayıt lütfen tıklayınız (Kayıt için son tarih 1 Mayıs 2023’tür).

Benzer Haberler