EIC 2023 Çalışma Programı
  08 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Programı'nın önemli bileşenlerinden olan Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC) 2023 Yılı Çalışma Programı yayınlandı.

2023 yılında EIC tarafından bilim insanlarının ve yenilikçilerin yıkıcı ve yeni pazarlar oluşturma potansiyeline sahip projelerine toplam 1.6 milyar Avro fon sağlaması bekleniyor. Bu bütçeden 500 milyondan fazlası Avrupa için stratejik olarak görülen alanlardaki geleceğin teknolojisini inşa edecek projelere sağlanacak.

Bu yılki çalışma programı ayrıca, Yeni Avrupa Yenilik Gündemi'ni destekleyecek çeşitli yenilikler ve pilot eylemler de içeriyor.

EIC'nin 2023 Çalışma Programı'nda ön plana çıkan yenilikler şu şekilde:

  • Start-up firmaların ve KOBİ'lerin stratejik teknoloji alanlarında küresel liderler olmalarını sağlamak adına Hibe ve sermaye yatırımından oluşan 525 milyon Avro'luk fonla desteklenmek üzere sekiz stratejik öncelik alanı belirlendi.
  • Gelecek vadeden araştırmacıların yeteneklerini derin teknoloji girişimlerine staj yoluyla aktarılmasını sağlayacak yeni bir yapı oluşturuldu.
  • EIC Hızlandırıcı ile Women TechEU girişimi tarafından desteklenen firmaların bir araya gelmesini sağlayarak kadın yenilikçilere yönelik destek geliştirildi.
  • Kamudaki ve özel sektördeki satın alma süreçlerinde EIC yeniliklerinin test edilmesine destek sağlandı.
  • Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile iş hızlandırma hizmetlerinin sunulması ve ortak bir EIC-EIT Kadın Yenilikçi Ödülü başlatılması yoluyla daha fazla iş birliği kuruldu. 

EIC'nin 2023 yılında yürüteceği fon programları: 

  • EIC Kılavuz/Pathfinder (343 milyon Avro); çok disiplinli araştırma ekiplerinin teknoloji atılımlarına yol açma potansiyeline sahip vizyoner araştırmalar yürütmesi için (4 milyon Avro'ya kadar hibe)
  • EIC Geçiş/Transition (128,3 milyon Avro); EIC Kılavuz ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Kavram Kanıtı (PoC) projelerinde ortaya çıkarılan sonuçları; teknolojileri olgunlaştırarak ve belirli uygulamalar için bir iş gerekçesi oluşturarak yenilik fırsatlarına dönüştürmek için (2,5 milyon Avro'ya kadar hibe) 
  • EIC Hızlandırıcı/Accelerator (1,13 milyar Avro); yeni pazarlar yaratma veya mevcut pazarları bozma potansiyeline sahip KOBİ'ler için yüksek etkili yenilikler geliştirmeleri ve ölçeklendirmeleri için (2,5 milyon Avro'ya kadar hibe; 15 milyon Avro'ya kadar öz sermaye yatırımı)

EIC projelerinden destek almış tim firmalar, koçluk, mentörlük ve uzmanlık hizmetleri; şirketler, yatırımcılar ve paydaşlarla ortaklık fırsatları ve bir dizi başka hizmet ve etkinlik sağlayan İş Hızlandırma Hizmetleri'nden faydalanabilirler.

EIC 2023 Çalışma Programı'na buradan erişebilirsiniz.

Benzer Haberler