Avrupa Yenilik Konseyi
  13 Aralık 2022  - 13 Aralık 2022  /   Çevrimiçi

Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) Bilgi Günü

Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council – EIC), çığır açıcı ve oyunun kurallarını değiştirici nitelikteki yenilikleri keşfetmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek için oluşturulmuş Avrupa'nın en önemli yenilik programıdır.

EIC, Ufuk Avrupa programı kapsamında kurulmuştur. Erken aşamadaki araştırmalardan kavram kanıtına, teknoloji transferine ve start-up'ların ve KOBİ'lerin fonlanması ve bu yolla ölçeklendirilmesine kadar yaşam döngüsü boyunca oyunun kurallarını değiştirme potansiyeli olan yenilikleri desteklemek için kullanılmak üzere 10,1 milyar Avroluk bir bütçeye sahiptir.

Derin Teknoloji (deep-tech) kavramı, EIC programı içerisinde sıklıkla kullanılan bir kavramdır. Derin teknoloji şirketleri, bilimsel keşif veya anlamlı mühendislik yeniliği üzerine kurulmuş şirketler olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketlerin çalışmaları, dönüştürücü etkileri olan ileri teknolojileri içerir. EIC, bütün fon mekanizmaları ile derin teknoloji içeren çalışmaları desteklemektedir. 

EIC'nin farklı teknolojik hazırlık seviyelerine hitap eden üç ana finansman aracı bulunmaktadır. Bu programlardan her birinin bütün fikirlere açık çağrıları olduğu gibi belirlenmiş bazı stratejik öncelik alanlarında çağrıları da olmaktadır. Bu programlar şu şekildedir:

  • EIC Pathfinder (Kılavuz): TRL 1/4 arasındaki proje fikirlerine açık olan programda; yeni ve radikal, aynı zamanda yeni bir pazar oluşturma potansiyeline sahip ve/veya küresel bir zorluğa çözüm sunabilecek teknolojik atılımı gerçekleştirme potansiyeli olan fikirlerin erken aşama çalışmaları desteklenmektedir. 
  • EIC Transition (Geçiş): TRL3/6 arasındaki proje fikirlerine açık olan programa başvuru yapabilmek için EIC Pathfinder, FET veya ERC Proof of Concept projele tiplerinin herhangi birinden ortaya çıkmış bir fikrin ileri taşınması hedeflenmelidir. 
  • EIC Accelerator (Hızlandırıcı): EIC Hızlandırıcı (Accelerator), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler, özellikle Startup'ları ve spinout şirketleri) oyunun kurallarını değiştiren yenilikler geliştirmeleri ve bunları ölçeklendirmeleri için desteklemektedir. EIC Hızlandırıcı Programı kapsamında firmalara karma finansman (hibe+sermaye yatırımı) sağlanmaktadır

EIC Programının 2023 yılı Çalışma Programının tanıtılacağı bilgi günü Avrupa Komisyonu tarafından çevrimiçi olarak 13 Aralık 2022 günü gerçekleştirilecektir. Etkinlik programına ve katılım linkine https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-work-programme-2023-13-december-2022-2022-12-13_en adresinden erişilebilmektedir.

Benzer Haberler