EIC Challenges Info Days
  21 Ocak 2023

Avrupa Yenilik Konseyi (European Innovation Council - EIC), çığır açıcı ve oyunun kurallarını değiştirici nitelikteki yenilikleri keşfetmek, geliştirmek ve ölçeklendirmek için oluşturulmuş Avrupa'nın en önemli yenilik destek programıdır.

EIC'nin her biri farklı Teknoloji Hazırlık Seviyesi'ndeki projeleri fonlamak üzere oluşturulmuş destek programları bulunmaktadır. (Kılavuz, Geçiş ve Hızlandırıcı) 

Bu destek programlarından her birinde herhangi bir konu kısıtlaması olmadan başvurulabilen Açık Çağrılar olduğu gibi her yıl belirlenen Stratejik Öncelik Alanları Çağrıları da bulunmaktadır. 

Avrupa Komisyonu tarafından 2023 yılı için belirlenen Stratejik Öncelik Alanları'nı tanıtmak üzere bir dizi Bilgi Günü etkinliği düzenlenecektir. İlki 26 Ocak tarihinde gerçekleşecek çevrimiçi bilgi günlerinde her bir Stratejik Öncelik Alanı ve bu alanla ilgili çağrıdan beklentiler katılımcılarla paylaşılacaktır. Etkinliklerin listesine ve kayıt bilgilerine buradan erişilebilmektedir.   

Benzer Haberler