Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri (EUPIA) – 2023 Çağrısı Bilgi Günü
  31 Mayıs 2023  - 31 Mayıs 2023  /   Çevrimiçi

Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri (EUPIA) – 2023 Çağrısı Bilgi Günü

Yeniliğin tedariğine dair süreçler, araştırma sonuçlarının ve fikirlerin yenilikçi çözümlere dönüşme sürecini hızlandırmaktadır. Yenilik talebini canlandırmak için kullanılmayan bir potansiyeli temsil etmektedir. Ayrıca, araştırma ve yenilik faaliyetlerine yönelik özel harcamalar ve yenilik ticarileştirme başarısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Yeni Avrupa Yenilik Gündemi, kamu sektörünün modernizasyonu için olduğu kadar aynı zamanda Avrupa'nın stratejik özerkliğini güvence altına almak ve Avrupa’nın endüstriyel rekabet gücünü küresel olarak güçlendirmek için de yenilik tedariğinin önemini vurgulamaktadır.

Bu kapsamda Avrupa Yenilik Tedarik Ödülleri; kamu ve özel tedarikçileri, gerçek kişileri ve Avrupa genelinde bu uygulamaları, yenilik tedarikini ve çözümlerin elde edildiği yenilikçi yolları teşvik etme ve teşvik etme çabalarında destekleyen tüzel kişileri ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.

iki kategoride verilecek ödül ülkemizdeki tüm kamu ve özel sektör satın alımcılarına, gerçek kişilere ve bu uygulamaları destekleyen tüzel kişilere açıktır.

Ödüle ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşılabilmektedir. 

Avrupa Komisyonu tarafından ödül hakkında kamuoyunu bilgilendirmek adına bir çevrimiçi bilgi günü düzenlenecektir.

31/05/2023 tarihinde gerçekleşecek bilgi gününe ilişkin bilgiler ve katılım sağlayacaklar için kayıt linki burada yer almaktadır. 

 

Benzer Haberler