Bilgi Çoğaltıcıları Çalıştayı
  13 Mayıs 2022

12-13 Mayıs tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ çerçevesinde “Sertifikasyon ve Tasarım Çalıştayı” konseptinde yedinci ve son Bilgi Çoğaltıcıları Eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı kurum ve kuruluşlarından seçilmiş Bilgi Çoğaltıcıları ile gerçekleşen etkinlik, TÜBİTAK Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü, Ufuk Avrupa Küme 5 (Enerji, İklim ve Mobilite) Ulusal İrtibat Noktası Sayın Çağrı Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı.

Hedefimiz Her Bir Bilgi Çoğaltıcısını Ulusal İrtibat Noktası Olarak Yetiştirmektir

Daha verimli olması adına mevcut yapıyı değiştirmeye yönelik her bir Bilgi Çoğaltıcısını Ulusal İrtibat Noktası olarak yetiştirme vizyonuna değinen Yıldırım, TÜBİTAK olarak yeni proje için heyecanlı olduklarını ve ilerleyen süreçte Bilgi Çoğaltıcı Sistemi’nden maksimumda verim almayı hedeflediklerini ifade etti. 

Projenin takım lideri Odysseas Spyroglou’nun eğitim gündemi ve içerik hakkındaki bilgilendirmesinin akabinde başlayan Tasarım Çalıştayı, Stratejik Öngörü Özel Sekreterliği, Yunan Hükümeti Başkanlığı ve UNESCO Gelecek Araştırmaları Başkanı Baş Bilimsel Danışman Dr. Epaminondas Christophilopoulos tarafından yürütüldü. Katılımcılar çalıştaya interaktif olarak katılarak Ufuk Avrupa’ya daha fazla Türk katılımını sağlamayı hedefleyen Bilgi Çoğaltıcıları ağının geleceği kapsamında tartışma ve detaylı fikir edinme olanağı buldular. 

Bilgi Çoğaltıcılara “Avrupa Araştırma Projelerinin Planlanması” Konusunda Uzmanlık Sertifikası Sağlandı

Etkinlik kapsamında, “Avrupa Araştırma Projelerinin Planlanması” konusunda uzmanlık sertifikalarını almak üzere düzenli eğitim sürecinden geçen bilgi çoğaltıcıları hedeflendi. İlk gün, katılımcıların eğitim ve sertifika programı aracılığıyla edindikleri bilgilerin özetlenmesine ayrıldı. İkinci gün ise, Türkiye'deki Bilgi Çoğaltıcı Sistemi’nin geleceğine yönelik fikirlerin en iyi şekilde uygulanması için olası senaryoları ve stratejileri belirlemeyi hedefleyen çok etkileşimli bir tasarım çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlik sertifika takdimiyle sonra erdi. Türkiye Bilgi Çoğaltıcıları haritasına takip edilen link üzerinden ulaşılabilmektedir: https://ufukavrupa.org.tr/tr/turkiye-bilgi-cogalticilari 

Daha fazla bilgi için https://ufukavrupa.org.tr/tr ve Yardım Masası sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
 

Benzer Haberler