BiodivERsA+ 2022 Yılı BiodivMon “Bilim ve Toplum İçin Ekosistem Değişikliklerinin Ulusötesi İzlenmesi” Başlıklı Çağrısı Açıldı
  26 Eylül 2022

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılan 2022 yılı BiodivMon “Bilim ve Toplum İçin Ekosistem Değişikliklerinin Ulusötesi İzlenmesi” başlıklı çağrısının ana amacı, BiodivERsA+ üyelerinin ortak öncelikleri gözetilerek biyoçeşitlilik kapsamında bir izleme ağı oluşturulması ve böylece ulusötesi biyoçeşitliliği teşvik etmek ve desteklemektir. Ayrıca yeni veri oluşturma, ulusal/bölgesel bazda biyoçeşitlilik izleme planlarının güçlendirilmesi ile kapasite artırımı sağlanmasına bağlı olarak, biyoçeşitliliği izlemeye yönelik oluşturulacak planların hazırlanması ve verilerin toplanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Açılacak bu çağrı ile genel amaç olan Avrupa'daki tüm kara, tatlı su ve deniz habitatlarında biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin izlenmesine katkıda bulunulmak istenmektedir. Bu şekilde biyoçeşitliliğin mevcut durumunun ve değişim eğilimlerinin daha iyi anlaşılması ve raporlanması sağlanabilecektir.

 

BiodivERsA+ 2022 yılı ilgili çağrısı 08/09/2022 tarihinde uluslararası başvuruya açılmıştır.

Çağrının kapsayacağı araştırma konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Biyoçeşitlilik izleme verilerinin toplanması ve yönetimi için yöntem ve araçların yenilenmesi ve uyumlaştırılması
  • Biyoçeşitlilik durumu, dinamikleri ve biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirme eğilimleri hakkındaki bilgi boşluklarının ele alınması
  • Mevcut biyoçeşitlilik izleme verilerinden yararlanılması

 

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www.biodiversa.org/2017 adresinden ulaşılabilmektedir. Ek olarak, çağrı açılışını takiben gerçekleştirilen webinar kaydına da https://www.biodiversa.org/2082 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması da zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

 

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 09.11.2022 (15:00 CET-Orta Avrupa Saati)

1.Aşama proje önerileri TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 16.11.2022 (17:30 TSİ)
1.Aşama önerilerinin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 18.11.2022 (17:30 TSİ)
2.Aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 05.04.2023 (15:00 CET-Orta Avrupa Saati)

 

Çağrı İrtibat Kişileri: 

Uluslararası Başvuru Koşulları ve BiodivERsA+ Çağrısı hakkında bilgi için:

Dr. Yeliz TÜMBİLEN ÖZER
Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)
e-posta: yeliz.ozer@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 02

TÜBİTAK- 1071 programı detayları için:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 1805

 

 

 

Benzer Haberler