bridge
  06 Ağustos 2023

Avrupa Komisyonu BRIDGE Girişimi, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa programları tarafından finanse edilen projelerin canlı bir topluluğunu temsil etmekte olan ve akıllı şebekeler, enerji depolama, adalar ve dijitalleşme alanlarında faaliyet gösteren projeleri bir araya getiren 2016 yılında kurulmuş bir topluluktur.

Girişimin kuruluş amacı desteklenen projeler arasında sürekli bilgi paylaşımını teşvik etmek, ve enerji sektöründe yenilikçi teknolojilerin benimsenmesini kolaylaştırmaktır.

Ayrıca projeleri bir araya getirerek, anahtar proje sonuçlarının ve deneyimlerinin Yeşil Mutabakat ve REPowerEU hedeflerini ilerletmek için nasıl kullanılacağına dair ortak sonuçlar ve öneriler sunmaları için teşvik etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan 2023 Yılı Broşüründe, geçen yıl içinde, projelerin sayısı ve mali değeri bakımından üyelikte %50'den fazla artış gözlemlendiği belirtilmekte ve Topluluğun halihazırda 155 proje ile 42 ülkeden gelen yaklaşık 1100 proje ortağı bir araya getirdiği ifade edilmektedir. Gelinen noktada ise söz konusu projeler vasıtasıyla, toplam 1.4 milyar Avroluk bir portfolyoya ulaşıldığı görülmüştür.

Ufuk Avrupa Programı Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite alanı 2023-2024 Çalışma Programı incelendiğinde, özellikle smart enerji alanındaki konu başlıklarında Bridge Girişimine atıfta bulunulduğu ve Girişim altındaki projeler ile iş birliğinin teşvik edildiği görülmektedir. Bu sebeple, söz konusu broşürün proje hazırlık süreçlerinde paydaşlarımız için önemli bir kaynak olacağı değerlendirilmektedir*.

Broşürde;

  • Uygulama Projeleri,
  • Uygulayıcı tesisler ve irtibat kişileri,
  • Projeler kapsamında ortaya konan yenilikçi teknolojiler ve anahtar kullanılabilir sonuçlar,
  • Coğrafi kapsam sunulmaktadır.

BRIDGE projeleri 2023 yılı broşürünü indirmek için lütfen tıklayınız.

BRIDGE Girişimi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için: https://bridge-smart-grid-storage-systems-digital-projects.ec.europa.eu/

Küme 5 Enerji alanı kapsamında soru ve değerlendirmelerinizi bizlere ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi üzerinden iletebilirsiniz.

* Örneğin:The selected projects are expected to contribute to the BRIDGE initiative179, actively participate to its activities and allocate up to 2% of their budgets to that end. Additional contributions to the ‘Alliance for Internet of Things Innovation’ (AIOTI) and other relevant activities (e.g. clusters of digital projects and coordinating actions) might be considered, when relevant.

Benzer Haberler