KAVA12
  20 Kasım 2023

EIT RawMaterials İnovasyon, Eğitim ve RIS Projeleri Çağrısı, endüstri, araştırma ve eğitim kuruluşlarının Avrupa'daki sürdürülebilir hammadde değer zinciri ile bağlantılı çözümlerine yönelik projelerini ölçeklendirmek için finansman sağlamaktadır. EIT RawMaterials ayrıca, modern eğitim programlarına finansman fırsatları sunmakta, bu programlar aracılığıyla yetenekli ve girişimci zihinleri yetiştirmeyi amaçlamakta ve Avrupa'nın hammadde sektöründe etkin bir güç haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir

Horizon Europe programı kapsamında finansman almaya uygun olan tüm kuruluşlar başvurabilir.

EIT RawMaterials aynı zamanda bir ağ olması sebebiyle, çağrıya başvurulması için bu ağın mevcut bir ortak kuruluşu olunması gerekmemektedir. Ancak başvuran kuruluşun fon almaya hak kazandığı durumda üyelik gerçekleştirmesi gerektiğine ilişkin yönlendirmeler Çağrı Kılavuz dokümanlarında ifade edilmiştir.

Söz konusu çağrılar EIT terminolojisinde yer alan Bilgi ve İnovasyon Toplulukları (Knowledge and Innovation Communities - KICs) Ek-değer Faaliyeti - KIC Added-Value Activity (KAVA) olarak tanımlanmaktadır. Ek-değer faaliyetlerinin 12.si olan KAVA 12 Çağrısı kapsamında, 31 Ocak 2024'e kadar başvuruda bulunulmak üzere dört spesifik çağrı, açık olarak yer almaktadır. Bunlar, Ölçeklendirme Projeleri Çağrısı, Eğitim Projeleri Çağrısı, RIS Kapasite Artırma Projeleri Çağrısı ve son olarak RIS İnovasyon Projeleri Çağrısı'dır. EIT RawMaterials ve tematik kapsamları: (1) Keşif, (2) Madencilik ve İşleme, (3) Gelecekteki Keşif, Madencilik ve İşleme Teknolojileri, (4) Kritik, Toksik ve Düşük Performans Malzemelerin Yerine Koyma İnovasyonu (5) Malzemelerin Katmanlı Üretimi (6) Malzemelerin Kaynak Verimli Tasarımı (7) Endüstriyel Simbiyoz (8) Geri Dönüşüm ve Ömür Boyu Uzatma için Tasarım (9) Ürünün Ömrü Sonu Geri Dönüşümü (10) Gözetim Zinciri olarak belirlenmiştir. Söz konusu KAVA 12 Çağrısı hakkında genel bilgilendirme ve diğer dokümanlar için bu bağlantıyı takip edebilirisiniz.

Aralık ayının ikinci haftası söz konusu çağrılarla ilgili detaylı bir çevrim içi bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecektir. Çevrim içi oturumla ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. EIT RawMaterials’ı tanımak isteyen ve söz konusu çağrılara başvurmayı düşünen kuruluşların katılmasını tavsiye ettiğimiz çevrim içi oturumda çağrılara ilişkin soruların cevaplanacağı bir soru-cevap bölümü de yer alacaktır.

Benzer Haberler