Resim
  26 Nisan 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın talimatına istinaden 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle, 50.000 USD ve üstü (muadili diğer para birimleri) yurt dışına yapılan transferler (SWIFT işlemleri) rapor amaçlı olarak, ödeme mahiyetinin belirtilmesi ve işlemin niteliğini teşvik eden belge ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili tarihten itibaren ne sebeple olursa olsun yurtdışına döviz göndermek isteyen proje paydaşları tarafından işlemlerini gerçekleştirmek istedikleri bankaları tarafından belge ibrazı istendiği ve “50.000 ABD Doları ve Üzeri Muadili Yurt Dışı Transfer Taleplerine İlişkin Tevsik Edici Belge Listesi” nden gerçekleştirilmek istenen para transferiyle mahiyetinin belirten kodlardan bir tanesinin seçmeleri talep edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili listeden “36. Kamu gelir ve giderleri, elçilik ve konsolosluk işlemleri - Resmi kurumların ve yabancı misyonların işleme dair beyan ve belgeleri, Görünmeyen İşlemler Genelgesi de dikkate alınarak işlem detayını gösterir belge”  başlığının kullanılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. Proje ortaklarına para gönderme sorumluluğu bulunan Türk proje koordinatörleri başta olmak üzere tüm Birlik Programları kapsamında yurtdışına para göndermek durumunda kalacak Ülkemiz paydaşlarının bankaları tarafından istenilen belgelere yönelik olarak ise hibe sözleşmesi ve konsorsiyum anlaşmasının işlemin mahiyetini göstermesi açısından ibraz edilmesi gerekmektedir.

Benzer Haberler