TRI 1
  22 Ağustos 2022  - 22 Ağustos 2022  /   Çevrimiçi

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (CETPartnerhsip) ilk çağrısının Eylül ayında yayınlayacaktır. CETPartnership altında açılacak olan çağrılar için modüler bir sistem belirlenmiş olup 2022-2027 döneminde her yıl için bir ortak çağrıya çıkılması öngörülmektedir. 7 farklı çağrı modülünden oluşacak olan 2022 çağrısına yönelik ulusal bilgilendirme etkinlikleri Ağustos ayının ilk haftasında TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilmiştir.

İlgili çağrı modüllerinin koordinasyon ofisleri tarafından Eylül ayında uluslararası etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu modüllerden bir tanesi de "TRI 1: Entegre Avrupa net sıfır emisyon enerji sistemi"dir. TRI 1 kapsamında tüm enerji ağları arasında yüksek düzeyde entegrasyona sahip (örneğin; elektrik şebekelerini gaz, ısıtma ve soğutma şebekeleriyle birleştiren, enerji depolama ve güç dönüştürme süreçleriyle destekleyen), gelecekteki düşük karbonlu enerji sistemlerinin bel kemiği olacak optimize edilmiş elektrik dağıtım/iletim şebekelerinin ve enerji sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi planlanmaktadır.

TRI 1 altında açılacak çağrıya yönelik 22 Eylül 2022 tarihinde saat 10.30 - 13.30 zaman dilimlerinde çevrimiçi bilgi günü gerçekleştirilecektir. Bilgi günü detaylarına ve gündemine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi günü kayıtları açıldığında bilahare bilgilendirileceksiniz.

Benzer Haberler