count down
  22 Kasım 2022

Bilindiği üzere, CETPartnership 2022 Ortak Çağrısı uluslararası başvurusu 23 Kasım 2022 tarihinde, Avrupa Saati ile 14:00’da kapanacak olup ulusal başvurunun ise TÜBİTAK PBS üzerinden en geç 2 Aralık 2022, Türkiye Saati ile 17:30’a kadar yapılması gerekmektedir. 
Bu kapsamda, ulusal başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken hususları ilgili paydaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz: 

 • Ulusal Başvuru Kuralları dokümanında başvuruya ilişkin detaylar ayrıntıları ile verilmektedir. 
 • İlgili çağrı bir hibe çağrısı değildir. Belirli bir araştırma ya da ARGE niteliği taşıyan projeler uluslararası sekretaryanın bilimsel değerlendirmesi sonrası desteklenecektir.
 • Başvuruların belirtilen kurallar çerçevesinde, https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 2 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Aynı gün başvuru sahibinin hem başvurusunu onaylaması hem de e-imza sürecini tamamlaması gerekmektedir. 
 • İlk aşamaya ilişkin sonuçların Ocak ayı içerisinde açıklanması beklenmektedir. 
 • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan ulusal başvuru kabul edilmemektedir.
 • Uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır. Her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur
 • Farklı fakülte(ler)/enstitü(ler) uluslararası projede ayrı ortaklar olarak yer alıyorsa PBS üzerinde ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanmalıdır.
 • Uluslararası başvuruda, Subcontracting kısmına başvuru sahiplerinin varsa hizmet alımı giderlerini yazmasının daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. 
 • Ulusal başvuru bütçelerinde oranlar hakkında bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak,  Ulusal Başvuru Kuralları dokümanında yer alan çağrı metnindeki sınırlamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Uluslararası bütçede overhead olarak projede ortak olarak yer alıp PTİ ve/veya Kurum hissesi alabilme şartları haiz olan her bir yürütücü kuruluş başına en yüksek PTİ değeri olan 266.400 TL (proje yöneticisi ise 302.400 TL)  ve en yüksek 350.000 TL olacak şekilde Kurum hissesi proje bütçesine eklenmelidir.
 • Ulusal başvuruda yürütücünün katkı oranı %100'dür. Araştırmacıların toplam katkı oranı %100'ü aşamaz. 1 araştırmacı için bu oran 10 % ve 50% arasında değişmektedir.
 • Yürütücülerin, Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir. Planlanan kişi bu koşulları sağlamıyorsa, yardımcı personel olarak projeye eklenebilir.
 • Ulusal başvuru esnasında, Çağrının birinci aşamasında  tek bir yürütücü kuruluş varsa proje yürütücüsünün ve bu yürütücünün yer aldığı kurumun/kuruluşun yetkilisinin e-imzaları ve birden fazla yürütücü kuruluş varsa proje yöneticisinin ve yöneticinin yer aldığı kurumun/kuruluşun yetkilisinin e-imzaları gerekmemektedir.Yürütücünün e-imza edinmesi gerekmektedir.
 • Çağrının ikinci aşamasında ise;projede yer alan tüm yürütücü kuruluşlarda görev alan proje ekiplerinin (yönetici/yürütücü, araştırmacı ve yurt içi danışman) ve ilgili kurum/kuruluş yetkilisinin/yetkililerinin e-imzaları alınmaktadır. Projenin başarı ile değerlendirilmesi sonrası ikinci aşamada araştırmacıların e-imzası gerekmektedir.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye ihtiyacı olan paydaşlarımız bizlere cetp@tubitak.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirler. 

Çağrıya İlişkin Önemli Linkler: 

Benzer Haberler