afiş
  07 Eylül 2023

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesidir. CETPartnership aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak ARGE ve Yenilik projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, desteklenecek projeler, uluslararası bir hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir.

CETPartnership 2023 yılı Ortak Çağrısının ise Ülkemizden TÜBİTAK’ın da aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden 48 bölgesel ve yerel fonlama kuruluşunun katkısı ile açılması planlanmaktadır.

Yenilenen sistem ile birlikte, ortaklık kapsamında 2023 yılında açılacak olan çağrı için modüler bir sistem belirlenmiştir. Bu bağlamda, temiz enerji alanı dahlinde farklı konu ve eylem tiplerini içeren farklı Teknolojik Hazırlık Seviyelerindeki (TRL) araştırma ve inovasyon odaklı yaklaşımları hedefleyen Çağrı Modülleri:

Çağrı hakkında daha detaylı bilgiye https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2023 bağlantısı üzerinden ulaşabilmektedir.

  Başvuru Süreci:

  Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

  Uluslararası başvuru sistemine ilişkin detaylar https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2023 sayfasından ulaşılabilmektedir.

  Başvuruların daha önce de olduğu gibi iki aşamalı olacak şekilde yapılması beklenmektedir. Başvuru sürecine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda özetlenmeye çalışılmaktadır. 

  ÖN PROJE (PRE-PROPOSAL)

  TAM PROJE (FULL-PROPOSAL)

  1. Uluslararası aşama

  Son Başvuru: 22.11.2023

  CETP sitesi üzerinden

  1. Ulusal aşama

  Son Başvuru: 01.12.2023

  TÜBİTAK PBS üzerinden

  2. Uluslararası aşama

  Son Başvuru: 27.03.2024

  2. Ulusal aşama

  Son Başvuru:TÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.

  Ön proje teklifinin sunulması:  proje konsorsiyumu üyeleri biraraya gelerek tek bir çağrı modülü özelinde bir ön proje başvurusu gerçekleştirir.

  Uluslararası hakem kurulu projeleri puanlandırır.

  Yüksek puan alan ön proje teklifleri,  tam proje teklifi sunmaya davet edilir (25.01.2024)

  Uluslararası konsorsiyumda yer alan her bir proje ortağı kendi ülkesinin fonlama kuruluşuna (Türkiye için TÜBİTAK) kurumun prosedürleri doğrultusunda başvuru gerçekleştirir ve uygunluk kontrolünden geçer.

   

  2. Aşamaya geçmeye hak kazanan ön teklif sahibi konsorsiyumlardan başarılı olanlar  kapsamlı projelerini (full proposal) sunar.

  Uluslararası hakem kurulu projeleri puanlandırır.

  Uluslararası  2. aşama başvuru sonrası başarılı olarak seçilen projelerin tüm ortakları, ulusal aşama için doğrudan kendi ülkesinin ilgili fonlama kuruluşuna (Türkiye için TÜBİTAK) başvurur ve fonlarını ilgili kuruluştan alır.

  Önemli Bağlantılar:

  Konsorsiyum Yapısı:

  Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, başvurulan CETPartnership çağrı modülüne katılan en az üç farklı ülkeden (en az ikisi AB üyesi veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkeden olmak üzere) ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu çağrıya, ülke şartının sağlanması durumda üçüncü tarafların da katılım sağlaması mümkündür.

  Çağrı modüllerine katılım sağlayan yani destek veren ülkeler matrisine buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye tüm çağrı modüllerine katılım sağlamaktadır.

  Örneğin; ortaklarının Norveç, Fransa ve Türkiye’den araştırma merkezlerinin olduğu bir konsorsiyumun başvurabileceği çağrı modülleri: CM2023-01, CM2023-04 ve CM2023-06 olabilecektir.

   

  Ulusal Kaideler çerçevesinde Türkiye’den Destelenebilecek Kuruluşlar:

  • Üniversiteler
  • Araştırma merkezleri
  • Özel şirketler (Start-up'lar, KOBİ'ler ve büyük şirketler dahil)
  • Belediyeler
  • Kamu otoriteleri/Devlet kurumları
  • Ar-Ge Tüzel Kişilikleri

  Çağrı Takvimi:

   

  Aşama

  Tarih

  CETPartnership Bilgi Günü

  13.09.2023

  1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

   

  Çağrının ilan edilmesi ve açılması

  20.09.2023

  1. aşama uluslararası başvuru (pre-proposal) için son tarih

  (1. aşama başvuruları CETPartnership Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden (https://cetpartnership.eu ) gerçekleştirilecektir)

   

  22.11.2023

  (14:00, CET)

  TÜBİTAK PBS üzerinden

  (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

  01.12.2023

  (TSİ: 17.30)

  TÜBİTAK PBS üzerinden

  (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

  01.12.2023

  (TSİ: 17.30)

  1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının uluslararası çağrı sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

  25.01.2024

  2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

   

  2. aşama uluslararası başvuru (full proposal) için son tarih

  27.03.2024

  (14:00, CET)

  Uluslararası Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

  Haziran 2024

  2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

  (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

  TÜBİTAK tarafından

  duyurulacaktır.*

   

  Projelerin başlaması

  Projelerin başlama tarihi

  Eylül 2024

   

  grerge

   

  Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

  Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

  Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

  • Proje başına 9.000.000 TL’yi,
    • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 3.000.000 TL’yi,
    • Özel kuruluşlar için 9.000.000 TL’yi aşamaz.

  İletişim:

  Çağrı detayları ile ilgili ve teknik sorunlar için çağrı sekretaryası iletişim adresi:

  callmanagement@cetpartnership.eu

  Çağrı ile ilgili Uluslararası Süreçler (CETP 2023 Ortak Çağrısı) için İletişim Bilgileri:

  Ad Soyad:Dr. Hanife TUZCUOĞLU-Çağrı YILDIRIM

  E-mail: ncpenergy@tubitak.gov.tr // cetp@tubitak.gov.tr  Tel: (0)312 298 11 26

   

  Çağrı ile ilgili Ulusal Süreçler (ARDEB 1071) için İletişim Bilgileri:

  Ad Soyad: Ersin TURAN

  E-mail: ersin.turan@tubitak.gov.tr  Tel: (0)312 298 12 06

   

   

  Benzer Haberler