cetp logo
  12 Haziran 2023  - 12 Haziran 2023

Bilindiği üzere, Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), temiz enerji geçişini güçlendirmek, hızlandırmak ve AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma hedefine katkıda bulunmak üzere Avrupa içinden ve dışından çok sayıda bölgesel ve ulusal araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik programının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ortak bir girişimdir.

Bahse konu ortaklık, aynı zamanda Avrupa Stratejik Enerji Teknoloji Planını (SET Plan) da desteklemeyi amaçlayan bir ortak fonlama ortaklığı olup ilk çağrısına 2022 yılı Eylül ayında çıkmıştır.

Daha evvel de duyurulduğu üzere, Ortaklığın Eylül ayında açılmasını planladığı 2023 çağrısına ilişkin açılan sayfa hakkında paydaşlarımız bilgilendirilmişti. Şimdi ise bahse konu çağrının taslak metni ortaklığın sitesinde ilgililere sunulmuştur.

CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı bilgilendirme sayfasına erişmek için:

https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2023

CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı taslak dokümanına erişmek için ise :

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/2023_DRAFT_Call2023CallText_v2023-05-05.pdf adreslerini ziyaret edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

 

TRI 3: CCUS, Hidrojen ve Yenilenebilir Yakıtlar  (TRI3) Bilgilendirme Etkinliği-12 Haziran 2023

CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı alt başlıkları arasında yer alan TRI 3: CCUS, Hidrojen ve Yenilenebilir Yakıtlar  (TRI3) kapsamında 12 Haziran 2023 tarihinde bir bilgilendirme etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinlik hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için https://cetpartnership.eu/information-event-cetpartnership-call-2023-regarding-ccus-hydrogen-and-renewable-fuels-tri3 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinliğe ilişkin sorunuz olması durumunda, TRI3@CETPartnership.eu adresi üzerinden sekretarya ile irtibata geçebilirsiniz.

Etkinlik Teams Linki burada yer almaktadır.

Ufuk Avrupa enerji alanı kapsamında herhangi bir sorunuz olması halinde ise bizlere ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler