platform
  14 Eylül 2022

Ufuk Avrupa Programı Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (CETPartnership) aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ufuk 2020 dönemi ERA-NET Co-fund projelerine benzer bir işleyiş ile oluşturulmuş CETPartnership, halihazırda 30 ülkeden, 50 ulusal ve bölgesel Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Geliştirme programının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş ortak bir girişimdir.

CETPartnership 2022 Çağrısı resmi tanıtımı 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi bir etkinlik ile yapılmıştır.

Çağrı detayları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Söz konusu etkinlik kapsamında, ayrıca çağrıya başvuruda bulunmak isteyen kuruluşlar arasında etkileşimi sağlamak ve ortak bulma süreçlerine destek vermek üzere kurulan CETPartnership İş Birliği ve Ağ Kurma Platformunun da hizmete girdiği bilgisi paylaşılmıştır. Platforma kayıt yaptıran paydaşlar, ilgili çağrı modülleri kapsamında sahip oldukları yetkinlikleri ve sağlayabilecekleri katkılara ilişkin paylaşımda bulunabilecek ve proje önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunabileceklerdir.

Söz konusu platforma kayıt yaptıran paydaşlar:

Söz konusu Platform 23 Mart 2023 tarihine kadar açık kalacaktır.

Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

CETPartnership 2022 Çağrısı, ulusal başvuru sürecine ilişkin duyurunun yakın zamanda yapılması planlanmaktadır.

Benzer Haberler