cetp
  15 Kasım 2022

Bilindiği üzere, Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesi olup 2022 yılı çağrısı 14/09/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı iki aşamalı olup bu kapsamda, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

  • Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Uluslararası başvuru sistemine ilişkin detaylar için lütfen tıklayınız.
  • 1. aşama Uluslararası başvuru için son tarih: 23 Kasım 2022
  • 1. Aşama Ulusal başvuru için son tarih: 02 Aralık 2022
  • Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, başvurulan CETPartnership çağrı modülüne katılan en az üç farklı ülkeden (en az ikisi AB üyesi veya Ufuk Avrupa Asosiye ülkeden olmak üzere) ortaktan oluşması gerekmektedir. 
  • Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir.
  • Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu çağrıya, ülke şartının sağlanması durumda üçüncü tarafların da katılım sağlaması mümkündür.

Çağrıya İlişkin Önemli Linkler: 

Benzer Haberler