Koronavirüs
  14 Ekim 2021  - 14 Ekim 2021  /   Onine

Avrupa Komisyonu, “Koronavirüs pandemisinin sosyo-ekonomik güçlüklerine karşılık verebilmek için Araştırma & İnovasyon (A&I) işbirliğinin güçlendirilmesi” başlıklı bir çevrimiçi seminere ev sahipliği yapıyor ve tüm dünyadan bilim camiasını ücretsiz etkinliğe katılmaya davet ediyor. 

A&I projeleri dahil, COVID-19 ile ilgili araştırmaları takip eden katılımcılar, kuruluşlar ve bireysel araştırmacılar işbirliği kanalları yaratılmasının yanı sıra işbirliği önündeki engelleri de tartışmaya ve bir iletişim ağı oluşturmaya davet edilecek. 

Çevrimiçi seminer 14 Ekim 2021 Perşembe  günü  Türkiye saati ile 14:30’da yapılacaktır. Etkinlik gündemi ve kayıt sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Küresel pandeminin sosyo-ekonomik boyutlarını ele almak üzere bilimsel işbirliğini desteklemek amacıyla yeni hayata geçirilen Koronavirus Küresel A&İ İşbirliği  Portalı katılımcılara tanıtılacak. Katılan konuşmacılar Koronavirüs pandemisi karşısında AB’nin A&İ çalışmaları, çağrıları ve finanse ettiği projelerin yanı sıra yeni girişimlere ilişkin değerli görüşlerini paylaşacaklar.  

Seminer araştırma ve inovasyon alanında küresel işbirliğinin güçlendirilmesine ve Koronavirüs pandemisinin neden olduğu sosyo-ekonomik güçlüklerle mücadele edilmesine yardımcı olacaktır.

Siyasi karar alma sürecinin kalbinde bilim

 

Ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklarla başa çıkmak için gereken bilgi giderek daha karmaşık bir hal alırken Avrupa Komisyonu, Corona virüsün sosyo-ekonomik yönlerinin yanı sıra doğa ve yaşam bilimleri gibi daha geniş kapsamlı araştırma alanlarına odaklanan araştırmacılara ve bağımsız araştırma kuruluşlarına fırsatlar sunan bir dijital merkez niteliğindeki Corona virüs Küresel Araştırma ve İnovasyon İşbirliği Portalı’nı (Coronavirus Global R&I Collaboration Portal) devreye soktu.

COVID-19 pandemisi, Avrupa ve ötesinde bilim toplumunu harekete geçirdi ve ciddi ölçüde bir veri alışverişi ve işbirliğini tetikledi. Dünya çapında, tüm bilgi alanlarından araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar, pandeminin beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışıyor.

Şimdi Avrupa Komisyonu bilimi, karar alma süreçleriyle daha fazla entegre ederek ve araştırma verilerinin güvenirliğini, meşruiyetini ve bu verilere erişimi artırarak, küresel araştırma topluluklarını Koronavirüs pandemisinin sosyo-ekonomik yönlerinin ele alınması çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyor.

Araştırmacıları ve inovasyon alanında çalışanları, Avrupa ve dünyadaki diğer araştırmacılarla bağlantı kurmak ve işbirliği fırsatlarını keşfetmek üzere Koronavirus Küresel Ar-Ge İşbirliği Portalı’nı ziyaret etmeye ve küresel A&İ topluluğunun bir üyesi olarak kaydolmaya davet ediyoruz.

 

Daha fazla bilgi için:

Dünyanın farklı bölgelerinden araştırmacıların kayıt yaptırabilmesi için: register for the event here.

Kaynak: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnternet Sayfası  (https://www.avrupa.info.tr/tr/coronavirus-crisis/cevrimici-seminer-koronovirus-pandemisinin-sosyo-ekonomik-gucluklerine-karsilik)

Benzer Haberler